Barneombudet besøkte SANKS

Barneombudet har et pågående prosjekt om hvordan rammebetingelser i BUP påvirker tilbudet barn og ungdom får, i den anledning har de besøkt SANKS.

Publisert 29.01.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
En mann og en kvinne som sitter i en sofa
Morten Hendis og Kjersti Karlsen

​Barneombudet ved Morten Hendis, Kjersti Karlsen og Ida Granmo Hertzberg har vært på tre dagers besøk ved SANKS, Familieenheten og BUP.

De holder på med et prosjekt om barn og ungdom som har fått eller får hjelp fra BUP (psykisk helsevern for barn og ungdom). Bakgrunnen for dette prosjektet er at de har fått inn innspill både fra barn, foreldre og behandlere om forhold som kan forbedres i BUP.

I forbindelse med prosjektet intervjuer de barn, foreldre og ansatte for å få fram ulike perspektiver på problemstillingen. På SANKS har de intervjuet både voksne og barn, og i tillegg fått informasjon om enhetene og deres arbeid i forhold til barn og foreldre. 

-Vi ønsker å få fatt i både hva som fungere bra, og hva som bør bli bedre, sier seniorrådgiver Kjersti Karlsen.

På sin reise til SANKS fikk de i tillegg være med Familieenheten på meahcceterapiijatur, dette synes de var spennende - selv om det var kaldt ute. De fikk også med seg åpningen av Sámi klinihkka, noe de satte stor pris på. 

Prosjektet handler ikke om selve innholdet i behandlingen og relasjonen til behandlere, men om forhold som skyldes rammebetingelser. Det kan for eksempel være hvor ofte barnet får behandling, hvor tilgjengelige tjenesten er, ventetid, samarbeid mellom ulike instanser med mer. Alt dette har betydning for barns opplevelse av behandlingen de får.