Pressemelding fra Finnmarkssykehuset

Båtambulansetjenesten lyses ut på anbud

Båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark lyses nå ut på anbud. Anskaffelsesdokumentene er klar og kunngjøringsprosessen er igangsatt. Anskaffelsen gjelder døgnkontinuerlig drift av ambulansebåt stasjonert i Øksfjord.

Publisert 25.09.2018
Sist oppdatert 28.09.2018
Finnmarkssykehusets logo og portrettbilde av klinikksjef for prehospitale tjenester Jørgen Nilsen

­­- Dette er i praksis en styrking av ambulansebåttjenesten i Vest-Finnmark, og i tråd med nasjonale krav, sier klinikksjef Jørgen Nilsen ved Klinikk prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset.

Det er Sykehusinnkjøp HF som er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsen. For å sikre at samtlige sider ved anbudsutlysningen er ivaretatt, har to eksterne advokatselskaper vurdert grunnlaget i anbudet, i tillegg til Sykehusinnkjøp HFs egne jurister.

Samtlige av partene konkluderer med at et krav om virksomhetsoverdragelse eller overføring av ansatte i anbudet sannsynligvis vil være i strid med det grunnleggende kravet om likebehandling i lov om offentlige anskaffelser. Notatene fra de eksterne advokatselskapene er lenket til nede i saken. 

- Juristene er enige om at slike betingelser vil kunne være diskriminerende og begrense den reelle konkurransen. Det må vi forholde oss til, slik at vi kan ivareta vår oppgave, som er å sørge for en best mulig beredskap for befolkningen i Finnmark, sier Nilsen.

De juridiske vurderingene slår videre fast at ansattes lønns- og arbeidsvilkår vil være ivaretatt gjennom gjeldende tariffavtale for ambulansebåtpersonell.

Fristen for å levere anbud er 30. oktober. 

Lenker