Behandling nær der du bor

Under onsdagens styremøte på Scandic Hammerfest vedtok styret i Finnmarkssykehuset den nye E-helsestrategien for perioden 2018 – 2023.

Publisert 14.12.2017
Sist oppdatert 11.04.2024
Kart over Finnmark

​I årene fremover skal Finnmarkssykehuset i større grad bruke teknologiske løsninger, som i helsesektoren kalles e-helse. Med Finnmarkssykehusets geografiske størrelse og avstand til spesialisthelsetjenesten er det et særlig behov for å utnytte de teknologiske mulighetene innen e-helse for å oppnå gode og likeverdige tjenester uavhengig av pasientens bosted.

Da vil vi få mer behandling for enkelte pasientgrupper på hjemstedet som dermed slipper å reise til sykehuset. Vi er allerede i gang med dette innenfor psykisk helsevern og rus der pasientene kan få sin behandling via Skype på et kontor i kommunen eller hjemme i sin egen stue.

Ressurser fra pasientreiser til pasientbehandling flyttes ved å etablere desentraliserte tilbud og utnytte teknologiske løsninger som gir behandling der pasienten bor. E-helse vil har et stort potensial for å understøtte videre utvikling av kvalitet, effektivitet og desentralisering i Finnmarkssykehuset.

Pasienter, primærhelsetjenesten og Finnmarkssykehuset skal jobbe sammen som team der kompetanse skal være mer stedsuavhengig. Strategien retter seg særlig mot eldre og pasienter med kroniske lidelser, og det vil være lettere for de å få behandling der de bor.

Satser på teknologi

E-helsestrategien har som mål å skape en felles pasientsentrert og helhetlig samhandlingsarena. Her skal man jobbe for digital dialog mellom foretaket og kommunehelsetjenesten. Strategien har fire hovedområder: Digitalisering av arbeidsprosesser, sammenheng i pasientforløp, bedre utnyttelse av kliniske og administrative data og organisering, opplæring og forvaltning.

– Gjennom denne strategien satser Finnmarkssykehuset offensivt på å utnytte teknologi og gode digitale løsninger for å forenkle, desentralisere og forbedre helsetilbudet for hele befolkningen i Finnmark, forteller Sture Pettersen, e-helseleder i Finnmarkssykehuset.

– Dette var en venta og etterspurt strategi, så den ble tatt godt imot av styret. Vi er veldig fornøyd med at strategien ble vedtatt, forteller han videre.