Ber om rask vurdering av nivåinndeling

Styret i Finnmarkssykehuset ber Helse Nord RHF om snarest å utrede og vurdere nivåinndelingen for intensivavdelingen på Kirkenes sykehus.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 17.12.2019
Sist oppdatert 01.12.2021
Kirkenes sykehus. Foto: Bernt Nilsen

Vedtaket er enstemmig, og styret mener det er viktig at saken blir prioirtert for å ivareta det eksisterende fagmiljøet ved sykehuset.

Fra før har direktør Eva Håheim Pedersen tatt opp nivåinndelingen i direktørmøtet i Helse Nord 4. desember. Nivåinndelingen, hvor Kirkenes sykehus er et nivå 1-sykehus ble gjort i 2008, og ii møtet ba direktøren det regionale helseforetaket om å foreta en ny vurdering av nivåinndelingen ved sykehusene i Nord-Norge.

I vedtaket fra direktørmøtet heter det at administrerende direktører i RHF-et og HF-ene ber om at nivåinndelingen på intensivavdelingene i foretaksgruppen gjennomgås vinter/vår 2020.

I vedtaket fra styremøtet i Finnmarkssykehuset 17. desember heter det at:

a) Styret i Finnmarkssykehuset HF ber Helse Nord RHF om snarest å utrede og vurdere nivåinndelingen for intensivavdelingen ved Klinikk Kirkenes.
b) For å ivareta eksisterende fagmiljø er det viktig at denne saken gis prioritet.
c) Styret forutsetter at det tilføres ressurser ved en eventuell endring av nivåinndelingen.


Kontakt:
Harald Larssen, styreleder – 958 99 585
Eirik Palm, kommunikasjonssjef - 976 19 594