Besøk av Helsedirektoratet

Formålet med besøket er å få kjennskap til samisk språk og kultur, samt å bli bedre kjent med Sámi klinihkka. Bakgrunnen til dette er at Helsedirektoratet har fått oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet om å undersøke hvordan man best mulig kan ivareta samiske perspektiver.

Publisert 02.09.2020
Sist oppdatert 12.05.2022
En gruppe mennesker som står foran en blå bygning

Dette prosjektet gjennomføres i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten i planperioden.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre forprosjekt for gjennomgang av oppgavedeling og samhandling mellom lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med mat på
Dette inkluderer også samiske lærings- og mestringstilbud. Sámi klinihkkas lærings- og mestringskoordinator, Sara Biret Anne deltok for å fortelle om samisk lærings- og mestringssenter, som er kulturelt og språklig tilrettelagt tilbud. 

Andre som deltok

Klinikksjef Amund Peder presenterte Sámi klinihkka. Avdelingsleder FoU, Renathe introduserte LMS koordinator og ofelaš. Ofelaš (erfaringskonsulent), Turid fortalte om brukermedvirkning. 

Fra Helsedirektoratet deltok May Lossius, Inger Skrapaas og Christopher Le. John Erik Larsen fra Helse Sør-Øst er også med i prosjektgruppen og var med på besøket. Tone Amundsen, Kari Bøckmann og Frank Nohr fra Helse Nord deltok også for å øke sin samiske kulturkompetanse.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Les mer om nasjonal helse- og sykehusplan