Besøk fra Helse Nord

I dag har Helse Nord RHF vært på besøk ved SANKS. Her ble det gitt informasjon om vårt arbeid.

Publisert 08.03.2018
Sist oppdatert 09.03.2018
Personer utenfor SANKS
Fra venstre: administrerende direktør Lars Vorland, rådgiver for helsetjenester til den samiske befolkningen Tone Amundsen, styremedlem Beate Rahka-Knutsen, styremedlem Kari Jørgensen, enhetsleder BUP Frøydis Nystad Nilsen og fagdirektør Kristian Fanghol