BEST i 25 år

I april 1997 ble det aller første BEST-kurset arrangert i Norge. Det skjedde på sykehuset i Hammerfest, og sentral var anestesilege og ildsjel Torben Wisborg. Undervisningsopplegget har lagt føringer for traumebehandlingen i Norge, og denne uka ble jubileet markert med en stor konferanse.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 17.11.2022
Bilde av Torben Wisborg på scenen i Bergen.

Torben Wisborg holder sitt foredrag under jubileumskonferansen. Foto: Kommunikasjonsavdelingen, Helse Bergen

BEST var opprinnelig forkortelsen for Bedre og systematisk traumebehandling, men ble endret til Bedre og systematisk teamtrening i 2010.

- Målet var å forbedre kvaliteten i behandlingen av alvorlig skadde først på vårt eget sykehus, og siden på alle norske sykehus. Vi laget et kursopplegg der flest mulig av de som deltok i traumebehandlingen på det enkelte sykehus skulle delta, forteller Torben Wisborg, som i dag er professor og overlege ved Hammerfest sykehus.

​Øvelse i team

Det startet med at Hammerfest sykehus i 1997 innredet akuttrom og etablerte traumeteam. Samtidig ble det klart at det også var behov for å trene teamene. Wisborg var sentral i arbeidet som kort tid etter førte til pilotkurs ved fire sykehus, og i april 1997 ble det første BEST-kurset i Norge arrangert. Det skjedde i Hammerfest, og i mai samme år fulgte sykehusene på Voss, Stord og i Odda etter.

Teamet bak BEST besto av pedagog Åse Brinchmann-Hansen, kirurg og ortoped Johannes Brattebø og anestesilegene Guttorm Brattebø og Torben Wisborg.

Et annet hovedmål for BEST-kurset har vært å øve hele teamet sammen. Hensikten var å vise de enkle men viktige «LUDO-reglene» i initial traumebehandling for alle, og deretter øve sammen i team, i egne lokaler med kjent utstyr og med kjente kolleger.

Ved siden av simuleringsøvelser, benyttet kursopplegget  erfaringer fra andre risikobransjer som luftfart. «If you fail to prepare – you prepare to fail», står det på forsiden av det første kompendiet som ble brukt i treningen i Hammerfest, datert 17. april 1997. I dag benyttes BEST ved alle sykehus i landet. BEST er også videreutviklet og omfatter flere fagdisipliner.

BEST 1997.png

Stifterne av Stiftelsen BEST: Torben Wisborg, Åse Brinchmann-Hansen, Guttorm Brattebø og Johannes Brattebø

7.300 deltakere​ - så langt

- Det var uaktuelt å bruke mer enn én dag, og målet har vært at flest mulig av de som deltar i traumebehandlingen på det enkelte sykehus, skal delta, framholder Torben Wisborg.

I løpet av 25 år er det gjennomført BEST-kurs ved 48 norske sykehus. I tillegg har det vært holdt flere kurs for Forsvarets sanitet i forbindelse med internasjonale operasjoner. Totalt er mer enn 7.300 leger, sykepleiere og annet helsepersonell registrert som deltakere på kurs og øvelser i Norge.

BEST har også fått stor internasjonal oppmerksomhet, og det har vært demonstrasjonskurs i flere afrikanske og europeiske land.

Alle BEST-kurs har fokus på teamsamarbeid, ledelse, kommunikasjon og konflikthåndtering. Kursene går over en arbeidsdag, med felles teori hvor retningslinjene for god skadebehandling gjennomgås. Etter teoridelen trener traumeteamene på pasientkasuistikker. Dette kan også filmes, og deltakerne får i etterkant en strukturert gjennomgang av pasientbehandlingen med vekt på teamfunksjon.


BEST viser at et lite sykehus kan ha dyktige fagfolk som er med og påvirker nasjonalt og internasjonalt.

Per Angermo

​Profesjonalitet og trygghet

15. og 16. november ble jubileet markert med en stor konferanse på Haukeland sykehus i Bergen. Finnmarkssykehuset var godt representert med fire innledere, og i tillegg til Wisborg var foretaksleder Per Angermo på plass på scenen.

Portrett av Per Angermo

Per Angermo

Foretakslederen gratulerte jubilanten med dagen, og understreket samtidig at BEST har hatt stor betydning for Hammerfest sykehus og Finnmarkssykehuset. Angermo trakk videre frem at man kjenner hverandre bedre, at ansatte føler seg tryggere på jobb, og at dette har betydning for stabilisering, rekruttering, motivasjon og lagspill ved sykehuset.

I tillegg fører det til at næringslivet og offshorenæringen anser et lite sykehus som trygt for sine ansatte ved alvorlige hendelser.

- BEST og involveringen fra Torben og hans kolleger har satt Hammerfest sykehus på kartet, og viser at et lite sykehus kan ha dyktige fagfolk som er med og påvirker nasjonalt og internasjonalt. Det skaper profesjonalitet og trygghet blant kolleger i ulike fagområder i vanskelige situasjoner, og gir økt kvalitet og -pasientsikkerhet, fastslår foretakslederen.


Det er ingen som har fått lønn eller tjent penger på dette, men vi tror det er godt for både pasienter og oss ansatte

Torben Wisborg

​Har lykkes

I forbindelse med markeringen er det skrevet en egen jubileumsbok. Boka tar for seg historien rundt BEST, og oppsummerer utviklingen de 25 årene etter første kurs. Konklusjonen er at BEST har lykkes med mange av sine målsettinger.

For eksempel er simuleringstrening i dag vanlig ved de fleste sykehus. I tillegg tilbyr de fleste helseregioner fasilitatoropplæring, og alle tilbyr kurs i nødkirurgi.  

Alle sykehus har i dag både traumeteam, alarmeringskriterier og planer for hva de skal gjøre av undersøkelser og tiltak, fordi den nasjonale traumeplanen etter hvert stilte krav til de ulike sykehus som skal inngå i det norske traumesystemet.

Registreringsskjema fra BEST brukes mange steder, og veggplakatene finne i mange traumerom.

- Vi startet dette for å løse våre egne problemer, sier Torben Wisborg.

- Det viste seg at metoden passet for andre sykehus også, og fordi Finnmarkssykehuset lot meg bruke avspasering og permisjon på å dele metoden med andre sykehus spredte det seg raskt. Det er ingen som har fått lønn eller tjent penger ​på dette, men vi tror det er godt for både pasienter og oss ansatte, avslutter han.


Du kan lese mer om BEST herStiftelsen BEST​