Bilder fra byggeplassen - Samisk helsepark

Det skjer ting på byggeplassen til Samisk helsepark i Karasjok. Her kan du se et knippe bilder, samt en skisse på hvordan det skal ende opp til slutt.

Publisert 28.06.2018
Sist oppdatert 06.12.2018
Et hus under bygging
Samisk helsepark bygges ved Finnmarksklinikken i Karasjok

Finnmarkssykehuset HF bygger og utvikler Samisk Helsepark i Karasjok. Når det blir ferdigstilt høsten 2019 vil det bestå av 3 bygg, og vi får «under et tak» samlet et bredt faglig behandlingstilbud spesielt utviklet for pasienter med samisk språk og kulturbakgrunn. Tilbudet som gis hører under Klinikk psykisk helsevern og rus og Klinikk Hammerfest. 

Byggene

Byggene består av, foruten Finnmarksklinikken, et byggetrinn II som blir ferdig i år og tas i bruk denne høsten. Her vil spesielt pasienter med psykiske lidelser kunne få sin behandling, foruten en egen enhet for pasienter med rusproblematikk. 

I byggetrinn III, som nå har startet, vil det komme tilbud om flere medisinske behandlingstilbud i tillegg til det som vi kjenner fra nåværende Karasjok spesialistlegesenter. Spesialisthelsesenteret er en poliklinikk som en underlagt Klinikk Hammerfest. Tilbudet er basert på enkelte faste spesialiteter og en del ambulante tjenester. Tilbudet skal primært være for samiske pasienter fra de fem kommunene i samisk språkforvaltningsområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby), men tar imot alle pasienter som ønsker behandling her.
I byggetrinn III underetasje vil det bli psykiatrisk poliklinikk. Alle byggene sammenføyes med overbygde passasjer.

Finnmarkssykehuset bygger et bygg for somatisk virksomhet og VPP/APAT i Samisk helsepark.

Samisk helsepark, byggetrinn III

Samisk helsepark, byggetrinn III


Samisk helsepark, byggetrinn II

Samisk helsepark, byggetrinn II


Arkitektens tegning for hovedinngang Samisk helsepark

Arkitektens tegning for hovedinngang Samisk helsepark


Plantegning Samisk helsepark

Plantegning for prosjektet (Utv.=områder for mulig videre utvikling)