Bli kvitt angsten på fire dager

Svært mange av oss vil oppleve angst i løpet av livet. Noen sliter med det hele livet. Nå starter Finnmarkssykehuset med et unikt behandlingstilbud, hvor målet er at pasientene kommer på tirsdag, og spaserer ut friske på fredag.

Eirik Palm
Publisert 09.11.2018
Sist oppdatert 10.11.2018
Firedagersteamet: Johan Gaup, klinisk sosionom, Anette Bakken Brox, spesialsykepleier, Anne Østlyngen, psykologspesialist, Alla Demyanova, psykiater, Berit Jenssen, sosionom og spesialsykepleier, og Tonje Marie Haldorsen, speialsykepleier.

 - Angst kan være invalidiserende for mennesker. Verden skrumper inn når du har angst, forteller Anne Østlyngen.

Hun er psykologspesialist ved DPS Vest-Finnmark (Voksenpsykiatrisk poliklinikk, VPP) i Alta, og leder teamet som nå tilbyr et nytt spesialtilbud for mennesker som sliter med angst.

Alvorlig angst er en vanlig lidelse i Norge. Om lag 10 prosent av befolkningen lider av panikkangst, en lidelse der du plutselig og uventet får anfall med intens frykt eller ubehag. Enda flere sliter med- eller har opplevd sosial angst, kronisk angst for en rekke dagligdagse situasjoner og andre menneskers bedømmelse. Og hver fjerde eller femte person opplever det vi kaller generalisert angst, de er superbekymret. Rundt en prosent rammes av tvangslidelse (OCD) som også er en angstlidelse. Det var for denne lidelsen man først utviklet firedagers-behandlingen.

Nå tar Finnmarkssykehuset i bruk firedagers behandling av angst. Dette er et nyutviklet tilbud med oppsiktsvekkende gode resultater.

De første pasientene ved VPP Alta starter behandlingen 13. november.

Behandlingen

Hvordan fungerer så behandlingsprogrammet?

Mens mange angstpasienter har gått til behandling over år, kan du nå bli frisk i løpet av noen dager. Firedagers-behandlingen skjer i grupper på inntil seks personer avhengig av angstdiagnose, og starter med undervisning og opplæring i teknikk. Formålet er å oppsøke situasjoner som utløser angst, og å gi pasientene verktøy til å håndtere det.

Omtrent slik er et behandlingsforløp:

Dag én: Tre timer med undervisning om angstlidelser og opplæring i behandlingsprinsippene. I tillegg introduseres treningsoppgavene i behandlingen.

Dag to: En blanding av korte gruppesamtaler hvor pasientene forberedes til å gå ut, og skreddersydde eksponeringsoppgaver sammen med terapeuten. Pasienten får også hjemmelekser, og det blir oppfølging på telefon eller SMS om ettermiddagen og kvelden.

Dag tre: Opplegget er det samme som dag to. I tillegg er det undervisning til pårørende.

Dag fire: Oppsummering av erfaringer. Deltakerne lager et konkret øving- og vedlikeholdsprogram for de neste tre ukene. Deretter sender pasientene ukentlig inn resultatet av de daglige øvelsene, og melder om endringer.

7 av 10 er fremdeles friske etter to år

Firedagersbehandlingen har opphav fra St. Olav hospital i Trondheim og fra Helse Bergen, men brer seg nå, både innenfor og utenfor landegrensene. I Norge praktiseres behandlingen i dag ved seks steder.

Forskning som er gjort med mer enn 1.000 pasienter, viser at 90 prosent opplevde bedring av angstlidelsen etter fire dager. 70 prosent var fremdeles fiske etter fire år.

- Det er unikt at man har sett så store endringer på så kort tid, sier Berit Jenssen, som er sosionom og spesialsykepleier ved DPS.

En annen viktig observasjon er at pasientene ble friske, uavhengig av hvor lenge de hadde slitt med angstlidelser.

Nå starter tilbudet

13. november starter den første gruppen som deltar i firedagers-behandlingen. Teamet som står bak har vært i Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand for en grundig opplæring og hospitering.

Spesialsykepleier Anette Bakken Brox sier det er utrolig sterkt å se den store forandringen hos mennesker på så få dager.

Pasientene vil ha oppgaver de skal jobbe med hele tiden gjennom behandlingsopplegget. De skal også fortsette å oppsøke situasjoner som de frykter i ukene etterpå, men nå uten terapeut.

- Det er et stort privilegium å se pasienter komme inn på en tirsdag, og gå ut igjen friske på en fredag, sier Gerd Kvale, psykolog og leder for OCD-teamet i Helse Bergen.

Hun har sammen med kollega Bjarne Hansen utviklet den oppsiktsvekkende behandlingsmetoden.

Mange unge rammes

Mer enn halvparten av de som rammes av alvorlig angst, utvikler problemene i løpet av barne- og ungdomsårene.

Alvorlig angst er en av de vanligste årsakene til at unge faller fra utdanning eller arbeidsliv, og blir uføretrygdet. Alvorlig angst rammer også livskvaliteten hardt og kan være en tung belastning for pasienten og for de rundt. Det finnes en økt sjanse for at barna kan utvikle de samme problemene.

Video: Firedagersbehandlingen for tvangslidelse

Les også: Årets nyvinning på OCD-behandling