Blir klinikkleder

Helge Hansen er konstituert som klinikkleder i Alta fra 13. februar.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 08.02.2023

Bilde av Helge og Lena utenfor Klinikk Alta.

I uke 7 gir Lena E. Nielsen stafettpinnen videre til Helge Hansen. Her er de utenfor Klinikk Alta. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Helge er i dag avdelingsleder ved somatisk avdeling i Klinikk Alta, og har vært sentral i arbeidet med oppbygging av tilbudet ved klinikken. Fra 2015 til 2020 har han også vært enhetsleder for spesialistpoliklinikken. Han har i tillegg i perioder vært fungerende klinikkleder, blant annet under koronapandemien, og kjenner klinikken og Finnmarkssykehuset godt.

Foretaksleder Per Angermo er glad for at Helge Hansen har takket ja til å la seg konstituere. 

Mandag 13. februar tar Helge Hansen over som klinikkleder, når Lena E. Nielsen går over i ny jobb som administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

- Det blir spennende. Jeg har vært stedfortreder for Lena, og kjenner litt til dette. Og jeg gleder meg til oppgaven, sier Helge.

Helge Hansen er opprinnelig utdannet som operasjonssykepleier og har fartstid fra Finnmarkssykehuset siden 2000. Han vil være konstituert som klinikkleder frem til 1. september 2023.

Samtidig vil vi takke Lena for solid innsats i Klinikk Alta og Finnmarkssykehuset, og ønske lykke til med nye oppgaver.​