Bor du i Sverige eller Finland og ønsker hjelp fra SANKS?

SANKS kan ta imot henviste pasienter fra Region Jämtland Härjedalen (Region JH) og Lappland Län i Finland (Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP)) som følge av samarbeidsavtaler.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 19.01.2018
Sist oppdatert 23.01.2018
En mann som står på en grusvei og ser på en vannmasse
Illustrasjonsbilde SANKS: Per Heimly

​Helseavtale og samarbeid

I 2015 inngikk SANKS helseavtale og samarbeid med Region Jämtland Härjedalen i Sverige om behandling av samiske pasienter som har behov og/eller ønske om behandling som ivaretar samisk språk og kultur. Avtalen omfatter poliklinisk og døgnbehandling (psykologisk behandling, psykoterapi, miljøterapi samt kompletterende utredninger).

I 2007 inngikk Finnmarkssykehuset og Lapin sairaanhoitopiiri en samarbeidsavtale om spesialisthelsetjenester i grenseområdene Finland - Norge. Avtalen skal bedre tilbudet for grensebeboere, og da primært den samiske befolkningen, som kan ha behov og/eller ønske om behandling som ivaretar kultur og språk.

Hvordan går man fram dersom man ønsker hjelp?

Behandlingsbehov utredes i pasientens hjemland og behandling i henhold til avtalen gis etter gyldig henvisning fra region JH og LSHP. I Sverige må henvisingen godkjennes i Landstinget. I Finland må henvisningen godkjennes av Rovaniemi sykehus. Leger innen kommunal tjeneste, voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri har rett til å henvise.

Pasienter som ønsker behandling/hjelp på SANKS, må be henvisendelege sende henvisning til:

Henvisninger voksne (VPP og Døgnenheten) sendes:
SANKS Lakselv
v/enheten man ønsker å henvise til.
Helsetunveien 2
9700 Lakselv
T (+47) 784 64 550

Henvisninger barn og unge (BUP, Familieenheten, PUT/TSB og UPA) sendes:
SANKS Karasjok
v/enheten man ønsker å henvise til.
Postboks 4
9735 KARASJOK
T (+47) 784 69 550

Henvisninger til TSB Finnmarksklinikken sendes:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/enheten man ønsker å henvise til.
Postboks 1294
9505 Alta
T 784 65 862| vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no