Budsjettet for 2023 er vedtatt

Styret i Finnmarkssykehuset vedtok onsdag budsjettet for 2023. Gjennom omstilling skal helseforetaket ta ned kostnader med 120 millioner kroner i året som kommer.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 14.12.2022
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av styret i Finnmarkssykehuset.

Det samlede budsjettet for 2023 er på 2,597 milliarder kroner. I dette ligger også et underskudd på 87,5 millioner. Med resultatkravet fra eier blir det samlede budsjettavviket på minus 111,5 millioner kroner.

- Det er et enstemmig styre som står bak vedtaket. Vi mener det ikke er realistisk å komme i balanse i løpet av ett år, men har tro på at Finnmarkssykehuset vil greie en forbedring på 120 millioner. Derfor støtter vi forslaget til administrerende direktør om å vedta et budsjett med negativt resultat for 2023, sier styreleder Lena Nymo Helli.

Finnmarkssykehuset venter et negativt budsjettavvik i 2022 på om lag 232 millioner kroner. Helseforetaket har i høst startet arbeidet med en stor omstillingsprosess, som på sikt skal sikre bærekraftig drift. Målet er å gjennomføre resterende tiltak i 2024.

- Vi mener også det er en fornuftig nedtrapping av overforbruket i Finnmarkssykehuset, sier Helli.

Både styrelederen og foretakslederen i Finnmarkssykehuset understreker at de har fokus på at Finnmarkssykehuset også i fremtiden skal gi et forsvarlig spesialisthelsetilbud med høy kvalitet til innbyggerne i Finnmark.

- Vi skal også etter dette gi et godt tilbud, men vi skal snu alle steiner, og det vil kunne bli store endringer i organiseringen og måten vi jobber på. Dette skal vi gjennomføre i nært samarbeid med de ansatte, og det vil bli involvering av tillitsvalgte og verneombud, sier administrerende direktør Per Angermo.

Styret ber i tillegg om at det gjennomføres en konsekvensutredning av​ nedtak av intensivnivå ved Kirkenes sykehus. Utredningen skal legges frem i styremøtet i mars 2023.

 

Her kan du lese budsjettforslaget for 2023:

​Styremøte 14. desember 2022

For media

Kontakt: Eirik Palm, kommunikasjonsleder, tlf. 976 19 954