BUP-SANKS bidrar i studiet "ADHD OMEGA 3"

Barne- og ungdomspsykiatriskpoliklinikk ved SANKS bidrar i studiet «ADHD OMEGA 3" Det er et forskningsprosjekt som går ut på å undersøke effekten av omega-3 på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og unge med ADHD og ADD.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 28.03.2018
En gruppe mennesker som poserer for et bilde i snøen
Stipendiat og overlege Judeson Joseph og forskningssykepleier Kristin Jenssen til høyre sammen med SANKS ansatte.

Omega-3 er kosttilskudd bestående av essensielle fettsyrer og som må tilføres via kosten. Dette er nødvendig kosttilskudd for hjernens utvikling og er viktig i forebygging av hjerte/karlidelser. Fisk og reinkjøtt er mat om inneholder omega-3 forteller prosjektdeltaker, overlege og stipendiat Judeson Joseph.

Sårbare barn som premature barn og små for fødselsalder trenger spesialmat med omega-3 for å forbedre hjernemodning og netthinnemodning. Vi vet også at en stor del av barn med ADHD har lav omega-3 uavhengig av kosthold – uten at vi helt vet hva årsaken er, forklarer Joseph. Det er nettopp derfor vi ønsker å forske på dette nå. Det har tidligere blitt gjort lignende studier, men ikke i like stor grad som dette studiet.
Joseph forteller videre at det man vet er, at omega-3 er viktig for hjernens utvikling og funksjon. Og ADHD/ADD er en forstyrrelse av hjernens utvikling og funksjon.  Studiet ønsker derfor å finne ut om omega-3 kan redusere symptomer på ADHD/ADD hos barn og ungdom som ikke står på medisiner. Studiet tar sikte på å undersøke barn alderen i 6-16 år med ADHD/ADD. For mer mer informasjon se lenke nederst i artikkelen.

SANKS Karasjok blir «forskningssenter»

Det er Helse Nord som har sponset prosjektet og det innebærer at man tar utgangspunkt i befolkningen i Nord- Norge. Joseph ønsker samtidig å presisere at studiet er åpent også for barn/ familier fra andre deler av landet.
UNN er hovedsponsor og prosjektet startet derfor opp med det første datainnsamlings-/forskningssenter i Tromsø. Prosjektet oppretter også forskningssenter i Nordland og Finnmark. I Nordland blir Bodø det naturlige valget og i Finnmark blir det i Karasjok.

På befaring i Karasjok

Stipendiat og overlege Judeson Joseph har sammen med forskningssykepleier Kristin Jenssen og prosjektleder/professor Siv Kvernmo vært på sondering/befaring ved BUP-SANKS Karasjok, denne uken.  Dette gjøres for å se og lære hvordan den kliniske hverdagen er ved SANKS Karasjok, forteller Kvernmo. På denne befaringen får vi mulighet til å se hvordan ting ser ut, hvordan rutinene er og for å se hva vi som trengs av utstyr. Dette har vi ønsket slik at vi kan være i forkant av ting. Vi ser for oss å starte opp med datainnsamlingen ved Karasjok etter sommerferien forteller Kvernmo.

 

Prošeaktaovddasvástideaddjit fárrolaga SÁNAG koordináhtoriiguin.
Prosjektansvarlige sammen med koordinatorne ved SANKS.

 

Ønsker du å delta i studiet?  Eller ønsker mer informasjon?

Om dette virker interessant eller lurer du på om du/dere kan delta, så finnes mer praktisk informasjon i lenken nedenfor.

 

Kan omega-3 hjelpe på symptomer på ADHD og ADD? (unn.no)

Se NRK Troms sak: Kan omega-3 hjelpe barn med ADHD?