Diskuterte utredning av sammenslåingen

Styret i Finnmarkssykehuset ble 27. februar orientert om møtet med helseministeren om regjeringsplattformen og forslaget om sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset.

Eirik Palm
Publisert 27.02.2019
Sist oppdatert 25.01.2021
To menn som står sammen
Styreleder Harald Larssen og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.


Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen orienterte om møtet med helseminister Bent Høie, som fant sted i Hammerfest 12. februar i år.

Direktøren gjorde det klart at Finnmarkssykehuset er opptatt av tilbudet og nærheten til pasientene i fylket, og at dette ikke må svekkes. Hun sier samtidig at Finnmarkssykehuset vil bidra til å få belyst alle sider i utredningen om en eventuell sammenslåing.

Styret stiller seg fullt bak direktørens vurderinger. Styret understreker også at det er tilfreds med resultatene i Finnmarkssykehuset og arbeidet med kvaliteten på tjenestene som helseforetaket leverer.

- Styret ser i dag ikke at det er sterke faglige- eller andre grunner som taler til fordel for en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Vi imøteser imidlertid en grundig utredning, og vil bidra på alle måter til at alle fakta og vurderinger kommer fram. Vår oppgave er å legge til rette for at befolkningen i Finnmark får et best mulig helsetilbud, sier styreleder Harald Larssen.