En sniktitt inn i nye Hammerfest sykehus

Forprosjektfasen for det nye sykehuset i Vest-Finnmark er midtveis. Bygget blir 9.000 kvadratmeter større enn dagens sykehus, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk.

Eirik Palm
Publisert 11.04.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Teknisk tegning
Inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus.

​Etter mange møter med  fagfolk, tillitsvalgte, verneombud, pasient- og brukerorganisasjoner og ledere begynner Sykehusbygg å nærme seg slutten av arbeidet med plassering av rom og senger.

Samarbeidsmodellen med Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er med på å gjøre nye Hammerfest sykehus unik i landssammenheng. 

Siste skisser

Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 32.000 kvadratmeter stort, der det er planlagt, med sjøutsikt på Rosmolla. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7.000 m2 av disse. Til sammenlikning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

Dette er et trepartssamarbeid hvor alle har deltatt i medvirkningsgrupper på alle felles fagområder. Dette har gjort det mulig å finne de beste og mest effektive og kostnadsbesparende løsninger for alle parter, både i form av arealløsninger og samarbeide. Denne måten å planlegge og bygge sykehus på er unik, og skjer for første gang i Norge.

- Det er et stort prosjekt, men nå er det like før de siste tegningene av romfordelingen er laget. Fremdeles vil det nok bli noen endringer, og de siste skissene kommer i slutten av april. Deretter begynner arbeidet med inntegning og gjennomgang av utstyr og inventar, sier økonomisjef og prosjektansvarlig Lill-Gunn Kivijervi.

(Teksten fortsetter under bildet)

 

Vestibylen med kantina i nye Hammerfest sykehus.

Vestibylen med kantina i nye Hammerfest sykehus.

Økonomisk ramme

I tillegg må prosjektet innenfor de fastsatte, økonomiske rammene. Dette er en del av optimaliseringsarbeidet som pågår, hvor det jobbes med løsninger som skal bidra til å få prosjektet innenfor rammene, samtidig som krav til standard og tilbud ikke blir lidende. Dette arbeidet er ennå ikke i mål.

Nye Hammerfest sykehus har en ramme på totalt 2,48 milliarder kroner, arealene til kommunen og UiT inkludert.

Finnmarkssykehuset har fått godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet til å låne 1,9 milliarder kroner til byggingen.
For å få et endelig ja til prosjektet, må Finnmarkssykehuset vise at det har en bærekraftig økonomi for å klare å bære kostnadene knyttet til byggeprosjektet.
 

Dialogkafé og husmøte

Like etter påske inviterer Finnmarkssykehuset og Sykehusbygg til åpne møter i auditoriet og dialogkafé i kantina. Her vil det henge plakater med bilder, fakta og oversikt over etasjeløsningene, slik de er tenkt i det nye sykehuset.

Utstillingen vil henge oppe en god stund, men i uke 17 vil de involverte i byggeprosjektet står klare til å svare på spørsmål og kommentarer fra ansatte, pasienter og andre interesserte.

Tidspunktene blir annonsert senere.

(Teksten fortsetter under bildet)

Nye Hammerfest sykehus sett fra sør.

Nye Hammerfest sykehus sett fra sør.

 

Billigere å drive

Et mål med det nye sykehuset er at det skal være billigere å drive, enn det gamle, samtidig som det er mye å hente ved at logistikken blir bedre enn i det gamle.

Nye Hammerfest sykehus blir et grønt sykehus, bygget etter passivhusstandard. Dette gir lavere kostnader knyttet til oppvarming. I tillegg er det mye å hente ved at logistikken blir bedre enn i det gamle.

 • Blant annet samles poliklinikken i samme etasje, både psykisk helse og rus og somatikk.
 • Det etableres ensengsrom i sengeposten. Sengepostene og hotellsengene er i samme etasje, noe som åpner opp for fleksibel bruk av sengene.
 • Videre er åtte rom dimensjonert til dobbeltrom, noe som vil gi en ekstrakapasitet i tilfelle det oppstår uventede situasjoner der det er nødvendig med ekstra sengekapasitet i sykehuset.
 • Nye Hammerfest sykehus er planlagt uten bruk av korridorer for pasientene.
 • Det nye sykehuset vil være planlagt mer hensiktsmessig med hensyn til logistikk og pasientbehandling.
 • Behandlingsarealene vil være mer tilgjengelige, og lokalene vil være lyse og også tilrettelagt for pårørende.

- Og størrelsen på de ulike rommene er beregnet ut fra standardromkatalogen, utviklet av Sykehusbygg, og følger de nasjonale normene, forteller Lill-Gunn.

(Teksten fortsetter under bildet)

Lill-Gunn Kivijervi er prosjektansvarlig for nye Hammerfest sykehus.

Lill-Gunn Kivijervi er prosjektansvarlig for nye Hammerfest sykehus.

Senger

Nye Hammerfest sykehus sees i sammenheng med klinikk Alta, som åpner senhøsten 2019.

Nye Hammerfest sykehus får 89 sykehussenger, inkludert de åtte på dobbeltrom. Til sammenlikning er antallet i dagens sykehus 91. I tillegg kommer spesialsenger.

(Teksten fortsetter under tabellen)

NHS_oversikt senger.jpg
Oversikt over senger i NHS

Klinikk Alta får 14 sykehussenger, noe som i realiteten betyr en styrking av sengekapasiteten hos Finnmarkssykehuset i Vest-Finnmark.
 
LES OGSÅ: Slik blir tilbudet på klinikk Alta

 

Nært samarbeid

Kommunens senger vil være i samme etasje som sengetunene på sykehuset, og det vil være sambruk av fellesarealer som vestibyle, kantine, møtefasiliteter og auditorium.

 • Kommunal legevakt vil etableres i 1 etasje.
 • Videre ligger det i planen at Hammerfest kommune bygger parkeringshus, som kommunen selv skal drifte.
 • Finnmarkssykehuset kjøper i tillegg mat (sous vide) fra kommunens storkjøkken, som varmes opp og serveres fra sykehusets avdelingskjøkken. Med middag, planlegges det med fire måltider om dagen.
 • UiT etablerer helsefagutdanningen i sykehuset, hvor helsefagutdanningen ha sin administrasjon.
 • Det vil være over 300 sykepleierstudenter og 24 femte- og sjetteårs legestudenter i bygget.
 • De tre samarbeidspartnerne Finnmarkssykehuset, UiT og Hammerfest kommune har integrerte arealer i sykehuset som vil sambrukes mellom sykehuset, kommunen og universitet.

LES OGSÅ: Morgendagens leger utdannes i Finnmark 

 

Fremdriften videre

Det er som nevnt ventet at de siste skissene kommer i slutten av april. Deretter begynner planleggingen på detaljnivå, med utstyr og innredning.

Målet er videre at ferdig forprosjektrapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset i september 2019, og i Helse Nord-styret måneden etter. Forutsetningen er at prosjektet Nye Hammerfest sykehus kommer innenfor budsjettrammene.

Dersom styrene gir sin tilslutning, er planlagt oppstart av detaljprosjekteringen og oppstart med tomt på nyåret 2020. Planlagt innflytting i 2024.

LES OGSÅ: Utvider samarbeidet med kommunen

Nye Hammerfest sykehus sett fra nordøst.

Nye Hammerfest sykehus sett fra nordøst.