Endret praksis for strømming av styremøter

Finnmarkssykehuset endrer praksis knyttet til strømmingen av styremøter i helseforetaket. Opptak fra styremøtene blir heretter tilgjengelig på nettet i én uke før det tas ned.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 29.05.2024
Sist oppdatert 11.06.2024
En gruppe mennesker som sitter ved bordene
Styret var samlet i Hammerfest under dagens møte. Foto/skjermdump: Finnmarkssykehuset

Vedtaket ble gjort enstemmig da saken ble behandlet i styremøtet 29. mai.

Det er viktig for oss i Finnmarkssykehuset at alle interesserte kan følge med på diskusjonene og tilegne seg kunnskap knyttet til sakene vi jobber med i spesialisthelsetjenesten. Derfor vil vi fortsette å strømme møtene. Vi vil også fortsette å lagre opptakene på nettet, men ikke så lenge som vi har gjort til nå.

 

Følger etablert praksis

Forskjellen er at opptakene heretter bare har en «levetid» på én uke før de blir fjernet. Etter ett år vil de bli slettet for godt.

Praksisen med strømming og lagring av opptak er ulik ved de forskjellige helseforetakene, og Finnmarkssykehuset legger seg med dette midt mellom de ulike foretakene i Helse Nord-familien.

En viktig årsak er krav til universell utforming er at utfordrer også dagens praksis med lagring av materiale, herunder blant annet krav til teksting at videoer. I praksis betyr dette at videoer som ligger ute i mer enn to uker, skal tekstes.

I tillegg er det protokollen sammen med saksdokumentene som juridisk definerer møtet i ettertid. Dette vil fortsatt være tilgjengelig, som i dag.

Ikke-pålagt ekstratilbud

Strømming og opptak av styremøter er ikke et lovpålagt tilbud, men et supplerende tilbud for å gi flest mulig anledning til å følge med på styrets diskusjoner. Styremøtene i Finnmarkssykehuset avholdes i hovedsak ved behandlingsstedene våre (Hammerfest, Alta, Kirkenes og Karasjok), samt i Tromsø og Bodø. Praksisen siden oppstart har vært at de fleste styremøter i Finnmarkssykehuset strømmes, uavhengig av møtested. Opptakene fra styremøtene legges i dag på Finnmarkssykehusets YouTube-kanal, og lenkes derfra inn til egen nettside.

Vi i Finnmarkssykehuset er opptatt av offentlighetens tilgang til informasjon skal være den beste, gitt rammene som defineres gjennom lover og forskrifter i helsetjenesten. Det var også derfor vi høsten 2019 begynte med strømming av styremøter. Bakgrunnen var at vi ønsket å gi ansatte og befolkningen for øvrig mulighet til å følge med på møtene, uavhengig av sted og tidspunkt. Det er også ment som en ekstra tjeneste til mediene, som hadde knapt med ressurser til å dekke styremøtene, og som sjelden møtte opp.

Demokratisk hensyn

Dette vurderes som særlig viktig i et fylke med store avstander og spredt bosetting, og der styremøter også legges utenfor Finnmark. Strømmingen gir befolkningen, mediene og andre mulighet til å følge diskusjonene under behandlingen av møtene, og bidrar på denne måten til innsikt i problemstillingene. Det er således en demokratisk dimensjon knyttet til at styremøtene i Finnmarkssykehuset overføres med lyd og bilde.

Det vil vi altså fortsette med, men heretter har du én uke på deg om du ønsker å se siste møte.

Vedtaket og protokoll som ble gjort i styremøte 29.mai kan du lese her.