Praksisnytt Finnmark

Endringer i Elektronisk Rekvirering av Laboratorietjenester (ERL) fra 6. juni

Sammenslåingen av journal- og labdatabasene i Finnmarkssykehuset første helga i juni, medfører endringer i ERL tjenestetilbudet.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​Helse Nords prosjekt HOS –Harmonisering, optimalisering og sammenslåing av journal- og lab-databaser er nå kommet til trinn II der databasene i Finnmarkssykehuset skal slås sammen slik at vi får èn pasientjournal innenfor helseforetaket. Sammenslåingen og ryddearbeidet som utføres i denne forbindelse 4-6. juni vil medføre endringer i ERL.

Endringene

Laboratoriemedisinsk avdeling tar i bruk nytt, oppdatert analyserepertoar. Vi benytter også anledningen til å implementere det nasjonale kodeverket Norsk laboratoriekodeverk, NLK. Dette innebærer bl.a. at en del analyser får endringer i analysenavn. Noen analyser får også endret enhet og referanseområde. Det nye analyserepertoaret tas i bruk også i ERL og vi må derfor publisere nytt ERL tjenestetilbud 6. juni.

Nytt tjenestetilbud publiseres 6. juni med følgende endringer:

  • Oppdatering av noen analyser med enhet og referanseområde.         
  • Noen nye analysenavn samt nye navn på prøvematerialer
  • Nytt tjenestetilbud basert på analyserepertoar fra ny, sammenslått database

Konsekvenser:

Analyserepertoaret som ERL-tjenestetilbudet er basert på blir helt nytt, og noen av analysene vil få endringer i NLK-kode og/eller analysenavn. Det blir også nye navn på prøvemateriale. Dette vil få konsekvenser for følgende funksjoner:

  • Elektronisk etterrekvirering av analyser på rekvisisjoner opprettet før 5. juni vil feile. Dere vil få feilmelding i Interactor. Legekontor i Vest-Finnmark kan ringe Laboratoriemedisinsk avdeling, Hammerfest 78 42 15 52 og Legekontor i Øst-Finnmark kan ringe Laboratoriemedisinsk avdeling, Kirkenes 78 97 33 90 dersom etterrekvirering ønskes på rekvisisjoner fra før 5. juni!
  • Oppretting av nye rekvisisjoner basert på tidligere rekvisisjoner fra før 5.juni. Dere vil få feilmelding i Interactor. Legekontoret må i stedet opprette ny rekvisisjon og bestille analysene på nytt.
  • Midlertidige rekvisisjoner / Rekvisisjoner fram i tid (de som er bestilt, men prøve ikke tatt) opprettet før 5. juni. Dere vil få feilmelding i Interactor. Analysene på slike rekvisisjoner må slettes og bestilles på nytt. (Gjelder analyser med sort prikk, de må erstattes av samme analyse fra Tjenestetilbudet)
  • Legekontorets egendefinerte analysepakker (favoritter): Favorittene, både egne og delte, må opprettes på nytt etter 6. juni basert på det nye tjenestetilbudet.

Kontaktpersoner ved spørsmål:

Om kontaktpersonene ikke er tilgjengelige kan også følgende være behjelpelig