Praksisnytt Finnmark

Endringer i elektroniske labsvar

Det vil bli noen endringer i analysenavn og benevning etter sammenslåing og rydding i Finnmarkssykehusets journal- og Lab-system 4-6. juni.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​Helga 4.–5. juni avsluttes ryddearbeidet i Finnmarkssykehusets journal- og Lab-system. I den forbindelse tar vi i bruk et helt nytt, oppdatert analysekodeverk. Det vil bli noen endringer på analysenavn, enhet og referanseområde. Dette kan i noen tilfeller føre til at det opprettes «nye» analyser i legekontorets journalsystem når det kommer elektroniske labsvar og dermed brudd i svarhistorikk for den enkelte pasient.

Fra 6. juni utgår Laktosebelastning. Denne erstattes av Laktoseintoleranse genotype som analyseres ved UNN.

Finnmarkssykehuset har redusert drift i noen dager etter sammenslåingen. Det må derfor påregnes at det kan ta lengre tid enn normalt før analysesvar er tilgjengelig.

Vi håper dette ikke skaper for store problemer for dere. Dersom dere har spørsmål eller det oppdages feil må dere kontakte:

May Kristoffersen
Prosjektleder HOS Lab, Finnmarkssykehuset
T 78 97 33 95 | May.Kristoffersen@finnmarkssykehuset.no