Enighet om ambulanseturnus

Samtlige ansatte ved Alta ambulansestasjon går nå over i ny turnus. Det betyr tre biler i aktiv vakt hver dag, hele uka.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 05.09.2023
Sist oppdatert 06.09.2023

Bilde av Alta ambulansestasjon.

Alta ambulansestasjon. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- Dette har vi jobbet for lenge, og jeg er glad for at vi har fått en god løsning. Dette sikrer at vi har en god og stabil tjeneste, også i helgene, sier klinikksjef Trond Ivar Carlson ved Klinikk prehospitale tjenester.

Like turnusordninger

Finnmarkssykehuset ved Klinikk prehospitale tjenester og Fagforbundets tillitsvalgte er nå enige om turnus ved Alta ambulansestasjon.

Gjennomsnittsberegnet turnus innebærer at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder, og er en turnusform som er tilpasset et beredskapsyrke som ambulansetjenesten.

Dette er en turnusordning som praktiseres i flere ambulansetjenester i Norge, og benyttes utbredt ved ambulansestasjoner i Nord-Norge. Med denne siste avtalen har samtlige ambulanseansatte i Finnmark lik arbeidstidsordning.

Den nye turnusordningen trer i kraft 11. september, og betyr at ambulansetjenesten i Alta har:

  • Tre biler på vakt på vaktrom hver dag fra kl. 08.00 til 23.00
  • To biler på vakt på vaktrom hver kveld/natt fra kl. 23.00 til 08.00
  • God og stabil tjeneste også i helgene, og utover det som er erfart behov.

Beredskapen er også drøftet med Alta legevakt. 

Nå har vi kommet frem til en felles løsning, og i samarbeid har vi fått arbeidstidsordninger som er god.

​Tilstedevakt

Dermed avvikles det som tidligere har vært omtalt som hjemmevaktordning, til fordel for aktiv tjeneste der samtlige biler med personell har vakt på vaktrom.

Portrett av Trond Carlson.

Trond Ivar Carlson.

- Vårt inntrykk er at de ansatte vil bli fornøyd med arbeidstidsordningen som vi har kommet frem til, sier Trond Ivar Carlson.- Det har over tid vært uenighet rundt hvordan arbeidstidsbestemmelsene er og bør være. Nå har vi kommet frem til en felles løsning, og i samarbeid har vi fått arbeidstidsordninger som er god, og som vi har inntrykk av at begge parter er veldig fornøyd med. Vi legger bak oss en lengre periode hvor vi har brukt tid på å tilnærme oss en felles forståelse. Derfor er vi glad for at vi har landet en ordning som ser veldig bra ut, framholder han.


Fornøyd

Sturla Heitmann.jpg

Sturla Heitmann

- Fagforbundet er fornøyd med at vi nå har kommet fram til en løsning om arbeidstidsordningen i Alta, med en turnusordning svarende til behovet og aktivitetsnivået i Alta. For å få til avtalen var det behov for å gå utover tillitsvalgtes fullmakter. Da er det Fagforbundets sentrale organ som gjennomgår dette grundig, og i dette tilfellet godkjente den fremlagte løsningen midlertidig, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Klinikk prehospitale tjenester, Sturla Heitmann, som også jobber som ambulansearbeider i Alta.

- Både arbeidsgiver og tillitsvalgte har jobbet mye med dette over tid, og ser nå frem til et videre godt og konstruktivt samarbeid for klinikken, for å oppnå gode løsninger. Med denne løsningen ivaretas en fortsatt god ambulanseberedskap i Alta, fastslår Heitmann.

Den nye turnusen iverksettes førstkommende mandag, og skal evalueres etter et halvt år.

 

Les også:

Følger pasientene i sanntid

Tre biler i beredskap 24/7