Et løft for fagmiljøet

Mandag 25.april var rektoratet ved Universitetet i Tromsø (UiT) på plass for å se det som skal bli lege- og sykepleierutdanningens lokaler i nye Hammerfest sykehus.

Ida Elise Kristine Sundby, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 06.05.2022
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av rektoratet

Rektoratet på omvisning. Fra venstre viserektor Bente Haug, assisterende instituttleder Linda Okstad, studieleder Ingrid Petrikke Olsen, seniorrådgiver Lars Buseth, rektor Dag Rune Olsen, Benjamin Arvola Notkevich og prosjektsjef Espen Hansen. Foto: Malene Nicolaysen

Prosjektsjef ved nye Hammerfest sykehus Espen Hansen viste delegasjonen rundt på det som rektor Dag Rune Olsen beskrev som et flott nytt bygg med like flott plassering. Rektoren synes det var en fin og hyggelig omvisning, og understreker betydningen nye Hammerfest sykehus har for fagmiljøet. 

- Med det nye sykehuset og den integrerte samlokaliseringen det legges opp til, åpnes det for helt nye samarbeidsflater innen både forskning og utdanning. Dette vil være et viktig løft for videreutviklingen av vårt fagmiljø i Hammerfest, sier Dag Rune Olsen.

SAMLESIDE: Nye Hammerfest sykehus

Godt bygg for studentene

Lege- og sykepleierutdanningen ved UiT​ campus Hammerfest var også representert ved studieleder for Finnmarksmodellen Ingrid Petrikke Olsen og assisterende instituttleder for helse- og omsorgsfag Linda Okstad. Begge støtter rektorens syn på byggets betydning, som gir studentene mulighet for påfyll av både teori og praksis under samme tak. 
 
- Dette innebærer at studenten får gode forhold både arealmessig og for sine praksisstudier med egne kontorer og arbeidsstasjoner i hele det nye sykehuset. Det er også planlagt og tatt høyde for en studentdrevet post der klinisk samarbeidslæring vil være hovedfokuset, sier Linda Okstad.
 
Ingrid Petrikke Olsen forklarer at ved å bygge inn studentdreven post i både bygget og i timeplanene til legeutdanningen og sykepleierutdanningen vil man i enda større grad se at studenter har en naturlig plass i både det kommunale helsevesenet og i sykehusene. 
 
- Studenten er en ressurs er vårt utgangspunkt. Den som er student den ene dagen blir en yngre kollega etter at eksamen er bestått. Når denne yngre kollegaen har jobbet en tid og fått erfaring kan hen bidra i undervisningen. Slik får vi gode sirkler og et utgangspunkt for rekruttering til universitet, sykehus og kommuner, sier hun.
Linda Okstad viser rektoratet rundt i det som skal bli UiTs lokaler i 1.etasje

Linda Okstad viser rektoratet rundt i det som skal bli UiTs lokaler i 1.etasje. Foto: Malene Nicolaysen

Moderne utdanningssykehus
At både kommunehelsetjenesten, universitetet og spesialisthelsetjenesten skal under samme tak åpner for nye og sømløse læringsarenaer for UiTs studenter. Rektoren har store forventninger til økt kvalitet i utdanningene og enda bedre læringsutbytte for studentene våre.
 
- Jeg betrakter dette som et pionerprosjekt, som resten av sektoren vil følge med spenning, poengterer han.
 
I tillegg vil det nye bygget romme en felles forskningsavdeling på 175 kvm hvor forskere som nå sitter spredt kan samlokalisere seg. UiT håper forskningsaktiviteten forhåpentligvis vil øke gitt riktig satsning og prioritering, og vil sette forskningen på lokale forhold i Finnmark på agendaen.
 

Legestudiet er et profesjonsstudium hvor en masteroppgave inngår. Det betyr for eksempel at vi hvert år kan få svar på forskningsspørsmål som er relevant for helsetilbudet som gis til pasientene i Finnmark. Jeg tror også at terskelen for å gå inn i et doktorgradsløp vil bli lavere når vi kan drikke kaffe sammen i pauser og gjøre akademisk arbeid mer forståelig og tilgjengelig, sier Ingrid Petrikke Olsen.

- Vi håper også at en det etableres flere kombinerte stillinger der ansatte på UiT og i de ulike delene av klinikken har stilling både som underviser og som kliniker. Slik jeg ser det vil det være en av de viktige synergieffektene av samlokaliseringen med de andre aktørene i bygget, sier Linda Okstad. 

Fremtidsrettet

Studentene er inkludert i det nye sykehuset helt fra planleggingsstadiet. Ingrid Petrikke Olsen mener at satsingen på utdanningstilbudene vil styrke kulturen for utdanning i Finnmark og komme de som er under utdanning til gode. 
 
- Hammerfest sykehus er i utgangspunktet betraktet som et godt utdanningssykehus i dag.  Med kommunehelsetjenesten så sentralt plassert i bygget kan perspektivet på utdanning styrkes enda mer, sier hun.
 

Jeg betrakter dette som et pionerprosjekt, som resten av sektoren vil følge med spenning

Dag Rune Olsen

- Vi har også en visjon om at nyetablering av programmer vil bli en realitet på både bachelornivå og masternivå. Studentene får moderne og innovative undervisningsrom for alle deler av læringsaktivitetene som programmene tilbyr, sier Linda Okstad. 
 
 UiTs lokaler vil også inneholde fasiliteter lege-og sykepleierutdanningen ikke har i dag, som kantine og gode arealer for selvstudier. De utbedrede fasilitetene som med minglearealer, lesesaler, universitetsbibliotek og kiosk i umiddelbar nærhet er også med på å øke attraktiviteten av utdanningene. 
 

- Det er veldig spennende det som nå ligger i løypa fram mot innflytting, sier Ingrid Petrikke Olsen.

- Vi kan ikke si noe annet enn at fremtiden ser lys ut og vi gleder oss stort til å flytte inn og starte vår nye arbeids- og studiehverdag, avslutter Linda Okstad.

LES OGSÅ: ​