Etablerer midlertidig landingsplass ved Kirkenes sykehus

Finnmarkssykehuset har inngått avtale med Stiftelsen Norsk Luftambulanse om etablering av midlertidig landingsplass for helikopter ved Kirkenes sykehus.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 03.07.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av et ambulansehelikopter som lander.
Et Airbus H145 T2 ambulansehelikopter blir satt inn i beredskapen i Øst-Finnmark. (Foto: Knut Haarvik, Luftambulansetjenesten HF)

Onsdag 15. juli avløser helseforetakenes luftambulansetjeneste Forsvaret, og overtar ambulansehelikopterberedskapen i Kirkenes.

Det nye helikopteret er luftambulansetjenestens mellomstore Airbus H145 T2, og opereres av  Norsk Luftambulanse AS. Maskinen er utstyrt med svært avansert navigasjons og sikkerhetsutstyr som øker gjennomføringsevnen i dårlig vær. Finnmarkssykehuset HF bemanner helikopteret med leger, og varsling og utkalling går igjennom AMK.

Den første tiden skal helikopteret fly ut fra Høybuktmoen.

Etter avtale med Finnmarkssykehuset HF har Stiftelsen Norsk Luftambulanse påtatt seg å etablere en midlertidig landingsplass for helikopter, samt å sette opp en oppvarmet plasthall ved Kirkenes sykehus. Plasthallen skal leies av Luftambulansetjenesten HF, og blir helikopterets hangar nå den er på plass.

Området ved sykehuset er i dag ikke godkjent for landing med helikopter. Finnmarkssykehuset HF har derfor søkt nødvendig dispensasjon for landing med helikopter inntil midlertidig landingsplass er etablert.

I tillegg har Finnmarkssykehuset søkt Luftfartstilsynet om utvidet konsesjon for ambulansehelikopter med inntil 1 000 årlige bevegelser ved sykehuset.