Fedme og fødsler i Finnmark

KRONIKK: Fødsler i Alta har vært debattema i medier i Finnmark. Her er bakgrunnen for valgene som gjøres knyttet til fødsler i fylket.

Ingrid Petrikke Olsen, gynekolog i Finnmarkssykehuset, førsteamanuensis ved UiT - Norges arktiske unversitet
Publisert 01.10.2018

​Ved overvekt og fedme i et svangerskap er det er det en rekke risikofylte situasjoner som kan oppstå, og er økende med grad av overvekt:

 • risiko for at et svangerskap ender med spontanabort
 • risiko for misdannelser
 • risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning
 • risiko for å utvikle diabetes i svangerskapet
 • risiko for å få høyt blodtrykk under svangerskapet
 • risiko for at fosteret vokser for lite eller for mye.

   

  Når selve fødselen er startet, er det høyere risiko for:
 • svake rier og drypp
 • at barnet blir født med sugekopp eller keisersnitt
 • at skuldrene sitter fast
 • for lite oksygen til barnets hjerne
 • at mor blør mer enn normalt etter fødselen.

   

  I nasjonal veileder i Fødselshjelp (1) er overvekt og fedme i svangerskapet definert:
 • BMI18,5 - 24,9 = normal kroppsvekt
 • BMI 25 - 29,9 = overvektig
 • BMI > 30 er fedme klasse I
 • BMI > 35 fedme klasse II
 • BMI > 40 fedme klasse II.

 

Finnmark

I en studie fra perioden 2009 - 2014 var det over 40 prosent av gravide i Finnmark med BMI > 40 (2), altså vanlig blant gravide i Finnmark. Nasjonalt er det tilsvarende tall 10 prosent.

Derfor er det også spesielt viktig å ha oppmerksomhet på BMI før svangerskapet og vektøkningen under svangerskapet, særlig i Finnmark. For den enkelte gravide kvinne betyr det at vekta blir registrert ved svangerskapskontroller. Det er et eget felt i Helsekort for gravide der vekt skal registreres ved kontroller hos jordmor eller lege.

 

Kriterier

For å sikre at kvinner føder der det finnes kvalifisert hjelp hvis noe skulle skje ut fra hennes risikoprofil, ble det innført nasjonale seleksjonskriterier i 2012/2013. I Finnmark hadde vi allerede mange års erfaring med slike kriterier, som var i bruk mellom fødestua i Alta og fødeavdelingen i Hammerfest. Prinsippet var ikke nytt for oss.

I de nasjonale kriteriene anbefales det å føde på fødeavdeling dersom BMI før svangerskapet er > 28. I Nord-Norge valgte fagrådet i Helse Nord å sette grensa på BMI til 30. Det vil si cirka 6 kilo forskjell i faktisk vekt. Dette for at det ikke skulle bli for få fødsler på fødestuene. Undertegnede var ett av medlemmene i fagrådet, som argumenterte for høyere BMI-grense på fødestuene våre.

Dersom en kvinne legger på seg mange kilo i et svangerskap kan det være tegn på underliggende metabolsk sykdom som ennå ikke er diagnostisert. Vektoppgang under et svangerskap gir tilsvarende risikoer for komplikasjoner som i listen ovenfor.

 

Færre fødsler i hele Norge

I Finnmark gjør vi det derfor slik at vi foretar en individuell vurdering om fødested dersom en kvinne har lagt på seg mer enn 20 kilo i svangerskapet. Det betyr 26 kilo over den nasjonale grensa. Anbefalt vektøkning i svangerskapet er 5-9 kilo. I nasjonal veileder (1) heter det «for adipøse (utgangs-BMI > 30) som legger på seg mer enn 9-10 kilo bør disse følges opp/håndteres som om deres utgangs-BMI var over 35». 

Den individuelle vurderinga gjør vi for å være trygg på at fødsel på fødestua vil gå bra, all den tid vi i utgangspunktet strekker oss langt utover nasjonale kriterier for å verne om fødselstallet ved fødestua i Alta.

At fødselstallet på fødestua i Alta er fallende må sees i sammenheng med at fruktbarheten (3) blant kvinner i Norge har gått ned fra 1,8 i 2012 da seleksjonskriteriene ble innført, til 1,6 i 2017. Det fødes rett og slett færre barn ved alle fødeinstitusjonene i Norge.

 

1) http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Adipositas-og-svangerskapfodsel/

2) The National Quality Plan and More Caesarean Sections, Less Wound Infections,more Gestational Diabetes (GDM) and Fewer Smokers in Northern Norway: A Registry-based Retrospective Study. (Norum, Svee, Olsen, Steinholt, Kumle, Spørck)

3) https://www.ssb.no/fodte/