Færre barnefødsler i 2022

Det var i fjor tilsammen 565 fødsler ved Finnmarkssykehusets fødeavdelinger og fødestue. Det er 88 færre enn året før.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 02.01.2023
Illustrasjonsbilde av babyføtter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

​Det har i nyere tid aldri vært så få fødsler ved fødeavdelingene og fødestua i Finnmark, som i 2022. Nedgangen i antall fødsler i Finnmark ser dermed ut til å fortsette.

Tallene fordeler seg slik (endringer fra 2021 i parentes):

  • Hammerfest sykehus: 345 fødsler (- 47)
  • Kirkenes sykehus: 161 fødsler (- 25)
  • Klinikk Alta: 59 fødsler (- 16)
Dette utgjør en samlet nedgang i antall fødsler i Finnmark på 13,5 prosent.
 

Fødsel på nyttårsaften

Tabellen under viser utviklingen i fødselstallet i Finnmark fra 2008 til og med 2022, og fordelingen mellom fødestedene. Selv om det var vært år med oppgang, viser kurven en nedadgående tendens.

I tillegg kommer eventuelle fødsler som av ulike årsaker har funnet sted på UNN Tromsø. Tallene sier heller ikke noe om hvilke kommuner foreldrene er bosatt i. 

I Finnmark var det fødsler både i Alta, Hammerfest og Kirkenes i romjula. Årets siste finnmarking kom til verden på Kirkenes sykehus på nyttårsaften, men i god tid før midnatt.
 
Tabell som viswer utviklingen i fødselstallet i Finnmark.

Fødselstallet i Finnmark over tid. Grafikk: Finnmarkssykehuset


Fruktbarhetstallet

Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer senere i vinter med fullstendig oversikt over kommunene, samt oppdaterte fruktbarhetstall. Fruktbarhetstallet angir hvor mange barn som fødes per kvinne i en gitt periode, og tommelfingerregelen er at fruktbarhetstallet må være høyere enn 2 for å få fødselsoverskudd.
 
I Finnmark var fruktbarhetstallet over 2 i 2008 og 2009, da det var høye fødselstall (se tabellen), men siden har det ligget under.
 
Det har også vært en nasjonal nedgang fra 2009 og frem til 2021, da det igjen var en økning. I 2009 var det samlede fruktbarhetstallet i Norge 1,98. I koronaåret 2021 var tallet 1,55.
 

Nasjonal trend

I Troms og Finnmark var det fra 2020 til 2021 en økning  fra 1,41 til 1,54. Dette er en relativt stor økning, og vi endte like under landsgjennomsnittet. Finnmarkingene fulgte dermed en nasjonal trend.   

En viktig årsak til lave fruktbarhetstall er at mange velger å vente med å få barn. Dermed blir det også færre fødsler. I tillegg vil også demografiske forhold og endringer spille inn.
 
Mens gjennomsnittsalderen for kvinnelige førstegangsfødende i 2009 var i overkant av 28 år på landsbasis, var den i 2021 økt til 30,1 år. Dette er første gang snittalderen har kommet over 30 år.