Færre fødsler i Finnmark

615 barn kom til verden i klinikkene i Finnmark i 2020. Det er 28 færre enn året før.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 05.01.2021
Sist oppdatert 11.09.2023
Illustrasjonsbilde av nyfødt baby
Det har ikke vært færre fødsler i nyere tid i Finnmark, enn i 2020.

Selv om det var en liten økning i 2019, fortsetter trenden med en nedadgående fødselskurve i Finnmark. Det har i nyere tid ikke vært så få fødsler i Finnmark som i koronaåret 2020. 

Fødslene fordeler seg slik (endringer fra 2019 i parentes):

  • Hammerfest: 349 fødsler (- 31)
  • Kirkenes: 191 fødsler (- 4)
  • Alta: 75 fødsler (+ 7)
  • Finnmark totalt: 615 fødsler (- 28).
(Saken fortsetter under bildet)
 
Fødsler 2008 - 2020 grafikk.jpg

Nasjonale trender

Fødselstallet har, med noen få unntak, gått ned de siste årene.
 
En viktig årsak er at vi venter lengre med å bli foreldre, og at kvinnene føder færre barn enn tidligere.
 
- Vi følger de nasjonale trender også her nord. Vi får ikke så mange barn som før, og kvinner starter senere med å få barn, sier Gunn Olsen, som er enhetsleder ved fødestua i Klinikk Alta.
 

Fruktbarhetstallet

De nasjonale tallene er ventet senere i vinter, men også her er tendensen at fruktbarhetstallet går ned.
 
Tommelfingerregelen er at fruktbarhetstallet må være høyere enn 2 for å få fødselsoverskudd.
 
I Finnmark var fruktbarhetstallet over 2 i 2008 og 2009, da det var rekordmange fødsler, men siden har det ligget under.  
 
I 2009 var det samlede fruktbarhetstallet i Norge 1,98. I Finnmark var fruktbarhetstallet på 2,14. I 2019 var fruktbarhetstallet henholdsvis 1,53 og 1,56.
 
Konsekvensen av at mange velger å vente med å få barn, blir færre fødsler. Mens gjennomsnittsalderen for kvinnelige førstegangsfødende i 2009 var i overkant av 28 år på landsbasis, var den i 2019 nær 30.

(Saken fortsetter under bildet)
 
Fruktbarhetstall 2019.jpg

Nyttårsbarnet 2021

Finnmark startet imidlertid det nye året med flere fødsler på rad, og nyttårsbarnet 2021 i Finnmark ble tatt imot på fødeavdelingen i Hammerfest. Klokka hadde passert åtte om morgenen den 1. januar da årets første fødsel fant sted.
 
Noen minutter senere, på fødeavdelingen i Kirkenes, så den neste nye finnmarkingen lyset for aller første gang, mens en ny fødsel var nært forestående i Vest-Finnmark.