Finnmarkssykehuset får eget ungdomsråd

Nå søker vi medlemmer som skal gi de unge pasientene en stemme.

Eirik Palm
Publisert 08.01.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Skikkelse

Vi mener det er viktig at alle blir hørt. Ungdomsrådet er viktige rådgivere for Finnmarkssykehuset, og i løpet av våren ønsker vi at ordningen skal være etablert.

Hensikten og målet med ungdomsrådet er at de skal bidra til å sikre god brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset – på ungdommens premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende.

 

 

Benjamin Berglen (18) og Miriam Thi Berglen (21) ønsker å bidra til bedre forhold for de unge brukerne av sykehuset. Nå håper de at flere vil melde seg på.

Årlig er det mellom fire og seks møter årlig. Møtene godtgjøres etter egne satser.

Søknadsfristen er 25. januar 2019.