Finnmarkssykehuset går over i normal drift

Fra 1. september forsvinner skallsikringen ved sykehusene, og Finnmarkssykehuset går over i normalisert drift. Likevel er det flere av koronatiltakene som blir videreført.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 30.08.2021
Sist oppdatert 12.07.2023
Bilde inngangspartiet på Hammerfest sykehus.

Joakim Haugnes fra Securitas sammen med drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen i Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm

Bakgrunnen for at sykehusene og klinikkene i Finnmarkssykehuset nå går over til normalisert drift, er økt vaksinasjonsgrad i befolkningen gjennom sommeren.

Tar forholdsregler

Overgangen til normalisert drift betyr at sykehusbyggene igjen er åpne for pårørende og besøkende, i tillegg til pasientene, og at poliklinikkene gjenopptar full drift. Dette gjelder også den planlagte driften.

- Det er heller ikke lenger et påbud om å holde én meters avstand så lenge man er fullt vaksinert, sier medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, Harald G. Sunde

Likevel er det klokt å ta forholdsregler, legger han til. Finnmarkssykehuset viderefører praksisen med én meters avstand på venterom, og selv om restriksjonene på avstand er opphevet og fullvaksinerte kan oppholde seg mindre enn én meter fra hverandre - for eksempel i kantina - anbefaler vi å vise hensyn. Uvaksinerte eller delvaksinerte bør fremdeles holde avstand på minst en meter.

Besøk til innlagte pasienter skal fremdeles avtales med sengepostens ansatte på forhånd, og avdelingen vil fortsatt føre logg som kan benyttes ved eventuell smittesporing. Finnmarkssykehuset innfører besøkstider, men vil ha unntak for pasienter som ha med pårørende etter skjønnsmessig vurdering.
I tillegg vil pasientvertene gjenoppta sitt arbeid, slik de gjorde før pandemien stoppet dem.   

Renholdsprosedyrene som har blitt etablert under kronapandemien, blir også videreført, og det er tilrettelagt for god håndhygiene.

Ikke registrering
Pasienter, besøkende og ansatte vil også merke at vaktene ved inngangen blir borte, og at slusesystemer inn til sykehusbygg blir montert ned.

- Det har vært interessant. Vi har møtte masse forskjellige mennesker, ikke en dag har vært lik, og vi har lært mye som vektere, forteller Joakim Haugnes.

Haugnes er vekter i Securitas, og har mange timer bak seg som vakt ved hovedinngangen til Hammerfest sykehus.

- Vi prøver å være til hjelp for pasienter og ansatte, og assistere så godt vi kan. Vi registrerer og hjelper til med innregistreringsautomatene, og hjelper til med å finne frem til de aktuelle avdelingene, framholder han.
 

Bedre vakthold

- Jeg synes det har vært veldig bra. Securitas og andre som har bidratt, har gjort en solid jobb. Det har vært krevende for alle til tider, men selv i perioder der mange har vært syk, klarer vi å ha en oppegående tjeneste, sier drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen i Finnmarkssykehuset.

- Hvilke forskjeller vil det bli i Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok?

- Det blir tilgang. 1. september er vi tilbake til normalen. Så lenge vi har en normalsituasjon kan folk stort sett bevege seg som før i byggene våre, og det er jo det vi egentlig ønsker, sier han.

Finnmarkssykehuset har også besluttet å videreføre vektertjenesten ved sykehusene i Kirkenes og Hammerfest.

- Dette blir en permanent ordning. Vekterne skal sørge for sikkerhet blant pasienter og ansatte, men de vil også yte service for de samme gruppene, og ivareta alt som har med brann og sikkerhet, sier Ole Martin Olsen.