Finnmarkssykehuset godkjent som opplæringskontor

29.05 ble Finnmarkssykehuset offisielt godkjent som eget opplæringskontor av Finnmark Fylkeskommune. Vedtaket ble enstemmig godkjent.

Publisert 11.06.2018
Sist oppdatert 18.12.2020
En person med blondt hår
Tidligere lærlingekoordinator ved Finnmarkssykehuset, Grethe Ernø Johansen.

Finnmarkssykehuset søkte 31.08.2017 om å få starte opp eget opplæringskontor etter å vært medlemsbedrift i Opplæringskontoret for offentlig sektor i Lakselv frem til 2016. Det ble gjennom behandlingen av søknaden gjort klart at Finnmarkssykehuset oppfyller kriteriene, og fylkesrådmannen stilte seg positiv til å starte et nytt opplæringskontor.

Finnmarkssykehuset opplæringskontor skal ha tre medlemsbedrifter i første omgang, disse er klinikk Hammerfest, klinikk Kirkenes og klinikk Prehospitale tjenester. Sammen skal disse sammen sikre rekruttering av fagkompetanse til Finnmarkssykehuset.

– ­­­Når vi får lærlinger innenfor Psykisk helse og rus vil også denne klinikken være med. Et av våre mål er å ha lærlinger innenfor alle våre klinikker på alle lokasjoner, sier lærlingekoordinator ved Finnmarkssykehuset, Grethe Ernø Johansen.

Hva er et opplæringskontor?
Et opplæringskontor er et organ for bedrifter som samarbeider om opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hovedoppgaven til et opplæringskontor er å jobbe for rekruttering til sine fag, og følge opp den enkelte lærling slik at de får den opplæring de skal ha.

Finnmarkssykehuset har i mange år hatt lærlinger på sykehusene og i ambulansene og har en jevn strøm med søkere hver vår. Av alle lærlingen som har avholdt fagprøven så er det ingen som har strøket.

– I dag har vi 27 læringer fordelt på helsefag og ambulansefag og ytterlige 17 nye begynner til lærlingperiode i september, kan Johansen fortelle.

Flere fordeler
– Vi er avhengig av å ha lærlinger for å rekruttere nye fagfolk. Formålet med opplæringskontoret er å sikre at Finnmarkssykehuset har et tilstrekkelig antall lærlinger, sikre at all opplæring tilfredsstiller kravene i læreplanen og ivareta lærlingens individuelle lærebehov, sier hun videre.

Opplæringskontoret skal koordinere og kvalitetssikre arbeidet med lærlinger som inngår kontrakt med Finnmarkssykehuset. Opplæringskontoret skal jobbe for rekruttering, intervjue, ansette i samarbeid med avdelingene, å følge opp den enkelte lærling/lærekandidat slik at de får den opplæring den skal ha.

­­– Fordelen med et eget opplæringskontor er at vi beholder alle tilskuddene selv, slik at vi kan utvikle kvaliteten på læretiden. Dette kommer også avdelingene til gode, da de får beholde en del av midlene selv. De tar lærlingen under sine vinger og hele avdelingen bidrar til utvikling og læring. Ved å få litt tilbake kan de gjøre tiltak i avdelingen som kommer alle til gode!

– Samtidig får vi fulgt opp lærlingene tettere. I læretiden følges lærlingene opp med samtaler hver 6 måned, samt at en faglig leder fra eget opplæringskontor følger de opp i forhold til oppgaver, hospiteringer og ellers med samtaler ved behov, avslutter Johansen.