Uvær i Nord-Norge (oppdateres):

Finnmarkssykehuset hever beredskapen

Finnmarkssykehuset hever beredskapen til gult nivå. Årsaken er mulige utfordringer knyttet til uværet langs den nordnorske kysten. Her kan du holde deg oppdatert på status og tiltak.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 29.01.2024
Sist oppdatert 30.01.2024
Bilde av bårerom i ambulansebil.

På bakgrunn av værvarselet det neste døgnet besluttet direktørens ledergruppe mandag morgen å gå over i gul beredskap. I praksis betyr det at vi har økt oppmerksomhet på situasjonen, vi tar forholdsregler og omdisponerer ressurser der det er nødvendig. Vi etablerer også kontakt med berørte kommuner og vurderer alternative løsninger, der det er nødvendig. Dette er i henhold til beredskapsplan.

Den medisinske beredskapen er normal, men uværet skaper utfordringer knyttet til transport inn til sykehus. Dette gjelder både akutt- og hastepasienter, og pasienter med avtalt time for behandling.

 

Akutte- og hastehendelser

Vi bruker alternative transportmidler for akutt- og hastepasienter dersom situasjonen tilsier det. Ambulansebiler kan også bli omgruppert.

Pasienter kan bli rutet til andre sykehus og klinikker. Er det behov for dette, brukes sykestuene, under veiledning fra helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten. 

Når det gjelder det fly-operative er det store begrensninger for ambulanseflyene i dag.

 

For reisende

Pasienter som har avtale om time ved våre sykehus og klinikker og som blir forhindret til å møte opp, bes ta kontakt med respektive avdelinger.

Reisende skal forholde seg til flyselskapene, også når det kommer til overnatting.

Trenger du hjelp eller råd knyttet til reise vil våre operatører i Pasientreiser Finnmark hjelpe deg på 05515. Det er lang ventetid, og vi anbefaler å bruke ring tilbake-funksjonen.