Finnmarkssykehuset iverksetter e-resept

Primærhelsetjenesten har allerede i flere år skrevet ut sine resepter som e-resept. Nå kommer spesialisthelsetjenesten etter.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 08.11.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​Når nå legene ved sykehusene og spesialistpoliklinikkene i Finnmarkssykehuset etter planen i løpet av 2016 begynner å bruke e-resept, vil dette oppfattes som en stor fordel og arbeidsbesparelse av leger, pasienter og merkantilt ansatte.

Vi vil imidlertid få en utfordring ved at legene i Finnmarkssykehuset også vil ha tilgang til reseptformidleren og dessuten ha plikt på seg til å rydde i de medikamentene som vedkommende selv skriver ut. Det kan da oppstå situasjoner med uenighet mellom legene når begge legegrupper skal rydde på samme liste.

I samråd med praksiskonsulenten ved Finnmarkssykehuset er derfor flg prinsipper lagt til grunn når legene i Finnmarkssykehuset skal begynne å bruke e-resept:

  • Fastlegen har hovedansvaret for rydding av "Legemidler I Bruk" (LIB) i reseptformidleren.
  • Leger i spesialisthelsetjenesten har et selvstendig ansvar for å rydde i egne forskrivninger.
  • Leger i spesialisthelsetjenesten skal ved hver forskrivning gjøre oppslag i reseptformidleren og forvisse seg om at egen forskrivning ikke kolliderer med LIB. Når indisert skal sykehuslegen tilbakekalle medikamenter som skal seponeres eller der dosen er feil.
  • Hvis pasienten nekter innsyn i reseptformidleren bør ikke vanedannende legemidler rekvireres. Pasienten har krav på å få en låst resept dersom han ønsker det, men leger bør ikke godta låste resepter på legemidler i gruppe A og B. Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet.