Finnmarkssykehuset ønsker tilgang til utleieboliger i Kirkenes

Finnmarkssykehuset har til intensjon å skaffe tilgang til 30–100 ansatte-hybler/-leiligheter i nærheten av Nye Kirkenes Sykehus.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 10.03.2017

​Finnmarkssykehuset bygger nytt sykehus ved Andrevann som skal være ferdigstilt til sommeren. I den forbindelse ønsker foretaket å legge til rette for at ansatte skal få tilgang til å leie hybler/leiligheter. Foretaket ønsker derfor tilgang til 30 – 100 leiligheter i nærheten av Nye Kirkenes Sykehus, som fortrinnsvis er innflyttingsklare fra sommeren 2017. Det legges opp til en prosess med avklaring rundt selve leieforholdet og praksis på det med tilbyder.

Det ønskes tilbud på 30 mindre leiligheter, 20 større leiligheter og 50 hybler, fortrinnsvis fra samme tilbyder. Det er kun ønskelig med tilbud fra profesjonelle utleiere på bakgrunn lettere administrasjon.

Boligene må tilfredsstille lov og forskrift, og framstå moderne med normal standard.

Grunnlag for utvelgelse av tilbydere

  • Leiepris
  • Størrelse
  • Egnethet
  • Avstand til Nye Kirkenes Sykehus

Ønsket innflytting mai 2017 og Finnmarkssykehuset ønsker å befare arealene.

For mer informasjon ta kontakt med
Jan-Egil Blix
avdelingsleder prosjekt SDE Finnmarkssykehuset.

Tilbud sendes på epost innen 3. April 2017 til:
Jan-egil.blix@finnmarkssykehuset.no