Flere fødsler i Finnmark

643 barn kom til verden ved klinikkene i Finnmark i 2019. Det er en liten økning fra året før.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 02.01.2020
Sist oppdatert 01.12.2021
En baby i en pakke

Ved fødeavdelingen i Kirkenes ble det en relativt travel nyttårsaften, med to fødsler på årets siste dag. Det er også her den største økningen i antallet fødsler har vært.

I tillegg var det  flere fødsler enn året før, både ved Hammerfest sykehus og fødestua i Klinikk Alta.


24 flere fødsler

Til sammen var det 643 fødsler i Finnmark i 2019. Det er 24 flere enn året i forveien (endringer fra 2018 i parentes):

  • Hammerfest sykehus: 380 (+ 10)
  • Kirkenes sykehus: 195 (+13)
  • Klinikk Alta: 68 (+1)

Antallet fødsler i Norge har gått ned de siste årene, og selv om det i 2019 har vært en liten økning i Finnmark, er dette 171 færre fødsler enn toppåret 2009.

2019-tallene for landet som helhet vil være klar i løpet av første kvartal, men det er klart at fruktbarhetstallet for 2018 var det laveste noensinne i Norge. I Finnmark var det 619 fødsler dette året.

Finnmarkssykehuset har tidligere meldt at det var 380 fødsler ved Hammerfest sykehus i 2018. Det korrekte antallet er 370.

(Saken fortsetter under bildet)

Fødsler i Finnmark 2019.bmp

Mindre kull

Samtidig er trenden at kvinner i snitt føder færre barn. Dette måles i Samlet fruktbarhetstall (SFT), og i 2018 var fruktbarhetstallet i Norge nede i 1,56. I 2009 var SFT 1,98. Finnmark hadde et fruktbarhetstall på 1,51 2018, altså under landsgjennomsnittet.

Fagfolkene mener svingningene i fødselstallet også har sammenheng med størrelsen på tidligere årskull.

- Vi ser at fødselstallet nasjonalt går ned. Årsaken til det vet man jo ikke helt, men det kan hende at årsaken er mindre kull enn tidligere, og at det dermed er færre i fertil alder, sier avdelingsjordmor Unn Sissel Juliussen ved fødeavdelingen i Hammerfest.

(Saken fortsetter under bildet)

Fruktbarhetstall 2018.bmp

Nyttårsbarnet 2020

Den første fødselen i Finnmark i 2020 skjedde på Hammerfest sykehus. Nyttårsbarnet, en gutt som veide 3.710 gram, så dagens lys for aller første gang 1. januar klokka 19.49. Foreldrene er hjemmehørende i Hammerfest.