Flere oppdrag for ambulansene

Rita, Adrian og de øvrige ambulansearbeiderne i Finnmark tilbakela i 2018 en distanse tilsvarende 41 ganger rundt jordkloden.

Eirik Palm
Publisert 11.03.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Adrian Jacobsen og Rita Rønning er ofte å se på veiene. I fjor hadde ambulansebilene i Finnmark over 19.000 oppdrag.


- Årlig har vi 3.700 transporter. 700 av disse går til Skaidi, av og til Kokelv, forteller Rita Rønning og Adrian Jacobsen ved Hammerfest ambulansestasjon.

Rita og Adrian har arbeidet i Finnmarkssykehuset siden 2007, og har om lag 200 kolleger i klinikk prehospitale tjenester. I løpet av disse årene har de tilbakelagt hundrevis av mil på veiene, og har tusenvis av ambulanseoppdrag bak seg.

Sentral

Du møter dem ofte på veiene; de gule, uniformerte bilene. I fjor hadde de 19.264 oppdrag, 608 flere enn i 2017. Ambulansefagarbeiderne i Finnmark hadde til sammen 52.255 timer i bil med pasient.

- Vi arbeider fortløpende med å forbedre oss, både med utstyr, rutiner og kompetanse, sier Jørgen Nilsen, som er klinikksjef ved klinikk prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset.

Oversikten for 2018 viser en økning i aktiviteten. Finnmark har med sine 48.618 kvadratkilometer, store avstander og en spredt bosetning. Geografiske forhold gjør at prehospitale tjenester har en sentral rolle i spesialisthelsetjenesten.

Drilling, kurs og fagdager er tiltak for å være i front med kompetanse og rutiner. Intraosøse driller (beindrill, for å komme inn til beinmargen og la den fungere som blodåre) og fagcamp for ambulansearbeidere, hvor nytt medisinsk utstyr introduseres og gammel kunnskap oppfriskes, er eksempler. Flybasene og helibasene har egne fagdager hvert år, og ved AMK-sentralen pågår et kvalitetsforbedringsprosjekt.

Trygghet

Finnmarkssykehuset har 30 ambulansebiler fordelt på 17 stasjoner, og kjøper årlig inn fire til fem nye ambulansebiler for tjenesten i Finnmark.

Ambulansetjenesten skal være en trygghetsbase for innbyggerne i kommunene, og har høyt fokus på tilstandene som haster, spesielt hjerteslag. Skal bruke så kort tid som mulig for å få pasienten undersøkt og til behandling.

I 2018 ble det bestilt brystkompresjonsmaskiner. Utstyret kom i 2019, og dermed har samtlige ambulansestasjoner, ambulansefly, helikopter og akuttmottak dette utstyret.

(Teksten fortsetter under bildet)

Jørgen Nilsen, klinikksjef ved prehospitale tjenester.

 

- Det er viktig for oss å ha det beste av utstyr, slik at pasientene er trygg på at de får den beste behandlingen på vei til sykehus. Og vi utvikler beredskapen slik at den blir enda bedre. Blant annet gjennom å evaluere hendelser og iverksette tiltak som er nødvendig. Men vi evaluerer hele tiden også hendelser som ikke får et utfall, for å lære og bli bedre, sier Jørgen Nilsen.

LES OGSÅ: Slik er responstiden ved hjertestans
 

1.193 møteturer

Oversikten viser også at det ble gjennomført 1.193 møteturer med pasientforflytning i Finnmark i 2018. Fordelingen i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark var henholdsvis 802 og 391. Antall møteturer fra Alta var 505, omtrent halvparten av ambulanseturene fra Alta til sykehuset i Hammerfest.

Det er ikke møtekjøring med pasientforflytning på røde turer, altså transport av pasienter med akutte lidelser eller ved ulykker, eller i tilfeller der pasienter trenger å snakke samisk.

I mars 2019 kommer det nye bårer av merket Stryker til ambulansebilene i Alta. Dermed har helikoptre, fly og ambulansebiler i Finnmark det samme utstyret, og pasienten slipper å bli forflyttet fra båre til båre.

- Vi ønsker å standardisere utstyret så mye som mulig slik at pasientforflytningen skal foregå så sømløst og skånsomt som mulig for pasientene, sier Jørgen Nilsen.

109.500 samtaler

Ambulansebåten spiller en viktig rolle i beredskapen ute på kysten. Finnmarkssykehuset har én ambulansebåt stasjonert i Øksfjord, og i tillegg en beredskapsbåt, operert av redningsselskapet, i Havøysund. Det er ambulansebåten som har de fleste oppdragene. I fjor ble det utført tilsammen 298 transporter.

Luftambulansen i Finnmark hadde 2.819 oppdrag i 2018. Kirkenes-basen hadde 1.083, mens Altabasen med sine to fly hadde 1.738.

Redningshelikopteret til 330-skvadronen på Banak hadde 191 ambulanseoppdrag, 75 tilfeller med søk og redning, 17 biloppdrag og 17 oppdrag fra AMK.

Finnmarkssykehuset har anestesileger eller anestesisykepleiere om bord i alle fly, helikoptre og ambulansebåt.

AMK-sentralen i Kirkenes mottok i 2018 9.191 113-meldinger, gjorde 22.982 ambulansebestillinger og hadde 22.695 legevakttelefoner. Til sammen hadde AMK Finnmark 109.500 samtaler inn og ut i 2018.