Forbedrer tilbudet til samer

Denne høsten har SANKS inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Amathea. Formålet er å forbedre helsetilbudet til den samiske befolkningen.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 23.11.2017
Sist oppdatert 20.12.2017
Grafisk brukergrensesnitt, nettsted
Skjermdump av forsiden til Amathea.no

​I samarbeid med SANKS opprettet Stiftelsen Amathea prosjektet Samiske kvinner og seksuell helse. Formålet med samarbeidsprosjektet er å arbeide, samt etablere en trygg arena for seksuell helse for den samiske befolkning. Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd.

Amathea tilbyr informasjon og veiledning ved valg knyttet til graviditet og abort, samtale før og etter abort, gratis graviditetstest og prevensjonsveiledning, samt tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uplanlagt graviditet og abort. Amathea bidrar til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Amathea har over lengre tid arbeidet for likestilte rettigheter når det gjelder SRHR for den samiske befolkningen i Norge.

Viser for øvrig til www.Amathea.no

Reproduktiv helse (SRHR).
Begrepet reproduktiv helse omfatter rettigheter og vern mot sykdommer og overgrep og tilgang på prevensjonsmidler. Samt kvinners rett til å gjennomføre svangerskap og fødsel slik de selv ønsker.

Kilde: Store norske leksikon

Ring, send sms eller bruk chatten!

Prosjektet ledes av sykepleier og sexolog Ingunn Eriksen, som har base i Karasjok på SANKS. Ingunn forteller at de som ønsker kontakt kan nå henne ved å ringe, sende melding eller epost, også anonymt. Og ingen spørsmål er for dumme eller farlige understreker Ingunn:

Telefon 81532005. Sms/telefon 90652042
Epost: Ingunn.Eriksen@amathea.no

Eller ta kontakt anonymt på www.amathea.no

 

En kvinne med briller

 

Vi har lange avstander her i Finnmark, og da kan du nå meg på sms og fra 2018 på chatteprogrammet til Amathea, og som helsepersonell har jeg taushetsplikt, presiserer Ingunn.  
I arbeidet kommer Ingunn til å ambulere ut i kommunene i Finnmark både på videregående skoler og høgskolen. Jeg kommer til å snakke om seksuell helse og håper å få mange gode samtaler med unge og voksne om temaet. Dette tilbudet skal ikke erstatte noen eksiterende helsetilbud, men jeg skal fungere som en ekstra ressurs forteller Eriksen.

Styrke tilbudet til samer

Vi skal styrke og forbedre helsetilbudet til den samiske befolkningen og et samarbeid med Amathea blir viktig framover forteller SANKS leder Gunn Heatta.  Eriksen har god og viktig kompetanse i forhold til problematikken knyttet til seksuell helse. Hun er utdannet sexolog og sykepleier og dette samarbeidet tror jeg blir nyttig og viktig. Sammen kan vi gjøre hverandre bedre på dette feltet, tror Heatta.

Stiftelsen Amathea er et landsdekkende tjeneste som har hatt ansatte over hele landet, unntatt i de samiske områdene. Det er grunnen til hvorfor direktøren for stiftelsen, Hildegunn Bomnes, så behovet og ønsket å styrke arbeidet i samiske områder. Som et resultat av dette ønsket ble prosjektet med fokus på samiske kvinner og seksuell helse og som går over to år opprettet sammen med SANKS.