Forbereder gjeninnføring av parkeringsavgift

Vi vil i løpet av høsten gjeninnføre parkeringsavgiften ved Kirkenes sykehus. Service, drift og eiendom (SDE)  legger opp til en myk start.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 06.09.2023
Sist oppdatert 07.09.2023
xBilde av skiltet til KIrkenes sykehus

Fra 2. oktober må du huske å betale avgift om du parkerer mellom klokka 8 og 14. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Direktøren i Finnmarkssykehuset i besluttet i strategisk ledermøte høsten 2021 å stille løsningen med parkeringsavgift i bero. Bakgrunnen var klager fra pasienter, besøkende og ansatte, som gikk på mangelfull skilting og oppmerking, prisnivå for takstene og avstand mellom bil og parkeringsautomat, for de som foretrekker å betale fysisk. 

Det ble på bakgrunn av dette igangsatt et arbeid for å møte innspillene. Det ble også kommunisert ut at parkeringsavgiften vil bli gjeninnført når utbedringene er gjort, og her er vi nå i mål.


Forbedringer

Tiltakene er i hovedsak:

  • Antall parkeringsplasser er økt med 19 til 226.
  • Av disse er 57 plasser med motorvarmeuttak, 18 plasser er reservert for Finnmarkssykehusets vaktbiler, åtte plasser for handicap, mens sju plasser har elbil-lader til gjester. Det er også lagt til rette for sykkelparkering.
  • Nye skilt som tydelig markerer parkeringsrodenes begynnelse og slutt, er satt opp. På denne måten unngår vi situasjoner der bileiere får bøter som følge av manglende oppmerking.
  • Parkeringsautomat ved hovedinngangen er byttet ut. Vi har digital løsning, der du kun behøver å skrive inn kjøretøyets registreringsnummer når du betaler. Det er altså ikke nødvendig å gå tilbake til kjøretøyet med parkeringslapp.
  • Tidspunkt for parkeringsavgift er innskrenket til å gjelde kjernetid 8.00 – 14.00, og det tas hensyn til vaktskifte blant sykehusets ansatte. Har du som pasient avtale utenom kjernetiden, parkerer du gratis.
  • Parkering i helgene er gratis.
  • Parkeringsavgiften er redusert til 25 kroner per dag, også når du bruker Easypark-appen. Betaler du for flere dager, får du rabatter. Rabattsystemet er suksessivt, basert på hvor lang periode du ønsker å betale for.
  • Blodgivere som skal til tapping, parkerer selvsagt gratis.

Gjeninnføringen vil være myk. Men 2. oktober er vi i normal drift.

Kristin Kvarsnes

Selvkost

Parkeringsavgiften skal dekke drift og vedlikehold av parkeringsplassene, etter selvkostprinsippet. I dette ligger dekke, oppmerking, skilting, rengjøring, snørydding, strøing og annet vedlikehold. Det er også i tråd med dagens klimautfordringer. I tillegg skal avgiftene bidra til gratis strøm til motorvarme for ansattes kjøretøy. Finnmarkssykehuset har til sammen 57 slike plasser med motorvarmeuttak, som ansatte kan bruke vederlagsfritt. 

portrett av Kristin.
- Vaktholdet utføres av personell som allerede i dag har oppgaver ved Kirkenes sykehus. Gjeninnføringen vil være «myk», det vil si at parkeringsvakten den første tiden vil bruke ressursene på å veilede. Men mandag 2. oktober er vi i gang i normalt drift, sier avdelingsleder Kristin Kvarsnes ved Servicedrift SDE.

Er du usikker og har spørsmål vil du også få hjelp i serviceskranken.

Det kommer også oppdatert informasjon på nettsiden til Kirkenes sykehus om parkeringstider, takster og bruk av app eller automat med mer.


Redusert pris i Hammerfest

Finnmarkssykehuset eier og driver parkeringsarealene ved begge sykehusene i Finnmark. Vi ønsker at parkeringsregimet ved parkeringsplasser vi eier skal være så like som mulig. Dette gjelder også avgifter, og dette har hele tiden ligget til grunn da prosjektet ble igangsatt. 

Innføringen av parkeringsavgift ved Kirkenes sykehus betyr derfor at vi reduserer prisen for parkering ved Hammerfest sykehus, slik at dagstakstene ved de to sykehusene blir like.

Når vi flytter inn i nytt sykehus i Hammerfest vil parkeringen foregå i regi av Hammerfest kommune, med kommunale takster, slik den er i dag i Alta.