Pressemelding 1. oktober 2018

Forlenger avtalen for båtambulansen

Finnmarkssykehuset og Loppa legeskyssbåter har inngått kontrakt om forlengelse av båtambulansedriften i Vest-Finnmark. Det betyr at båtambulansetilbudet fortsetter som i dag, frem til en ny avtale trer kraft.

Publisert 01.10.2018
Sist oppdatert 11.04.2024
Foto: Anne Mari Aalberg, Altaposten

​Båtambulansetilbudet i Vest-Finnmark er ute på anbud, og ble siste uke i september kunngjort på Doffin  med frist til 30. oktober 2018. Kontraktsinngåelse vil være tidlig i desember, og målet er at en ny kontrakt skal gjelde fra 1. september 2019.

Avtalen med Loppa legeskyssbåter går ut ved årsskiftet, men er altså nå forlenget i henhold til dagens kontrakt.

- Avtalen gjelder fra 1. januar til 31. august 2019, sier Jørgen Nilsen, klinikksjef ved prehospitale tjenester.

Finnmarkssykehuset valgte sammen med Sykehusinnkjøp å foreta grundige vurderinger av spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse før utlysningen. Tre juridiske vurderinger konkluderte alle med at krav om virksomhetsoverdragelse eller overføring av ansatte i anbudet sannsynligvis vil være i strid med det grunnleggende kravet om likebehandling i lov om offentlige anskaffelser. Dette er årsaken til at anbudsutlysningen for båtambulansen ble forskjøvet.