Forsvarer doktoravhandling

Malin Fors forsvarer fredag 10. september sin Dr. Philos. avhandling om maktdimensjoner i psykoterapi i behandlingsrelasjonen mellom pasient og terapeut. Her kan du følge disputasen direkte.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 09.09.2021
Sist oppdatert 11.04.2024
Portrettbilde av Malin Fors.

Jo mer privilegier vi har, desto mer navle-orienterte tenderer vi til å bli, sier Malin Fors. 10. september forsvarer hun sin doktoravhandling. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

​​​Malin Fors er psykologspesialist i klinisk psykologi, med psykoterapi som spesialitet, og er ansatt i Finnmarkssykehuset ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk Hammerfest.

Rettigheter og selvbestemmelse

Arbeidet med avhandlingen er drevet av et ønske om økt fokus til pasientens rettigheter og selvbestemmelse, og tar for seg flere problemstillinger:
  • Tåler psykiatriske pasienter å lese sin egen journal?
  • Hvordan kan det hjelpe terapiprosessen hos alvorlig syke pasienter å delta i diagnostiske vurderinger?
  • Kan rurale pasienter (pasienter som bor i periferien) bli forstått av terapeuter som er utdannet ved urbane universitet, og som bærer med seg urbane holdninger omkring kompetanse, anonymitet, boligsituasjon, avstand og tid?
  • Hvordan er noen urbane formuleringer om psykisk helse diskriminerende for rurale pasienter? 


Sentrum vs. periferi

Avhandlingens viktigste funn er at temaet om makt må inkluderes jevnlig i den terapeutiske samtalen.

- Det er en vanlig misforståelse å tro at vi selv ikke berøres av en sosial kontekst, at diskriminering utføres av andre, men aldri av oss selv. Jo mer privilegier vi har, desto mer navle-orienterte tenderer vi til å bli. Når det gjelder perspektivet urbant-ruralt, er det for eksempel vanlig å tro, ikke bare at det man vet i Oslo er gyldig overalt, men også at selve virkeligheten skapes i ens egen navle, sier Malin Fors.

I avhandlingen diskuterer hun maktdynamikk i psykoterapi, blant annet gjennom tema som felleslesing av pasientjournalen i terapiforløpet, i forhandlinger av sosial makt i pasient-terapeutforholdet, i psykoterapifagets partiskhet til urbane forhold (sentrum versus periferi), og i minoritetsproblemer knyttet til diagnostisering.

Flere priser

Malin Fors er ansatt ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset, og har en bistilling som lektor ved UiT - Norges arktiske universitet (Institutt for medisin).  

I 2016 vant hun Johanna K. Tabin Book Proposal Prize fra American Psychological Association (APA) for sin bok “A Grammar of Power in Psychotherapy: Exploring the Dynamics of Privilege”.

Malin ble også tildelt Erikson Scholar av Austen Riggs Center​, MA, USA i 2020.
 

For pressen
Kontakt: Malin Fors  -  tlf. 947 900 85