Pressemelding fra Finnmarkssykehuset

Full drift på det nye sykehuset i Kirkenes fra 1. mars

Pasienter i Finnmark og ansatte i Finnmarkssykehuset kan endelig få en dato for når det nye sykehuset i Kirkenes er i full drift.

Publisert 06.11.2017

​Full drift i nytt sykehus 1. mars

Nå har Finnmarkssykehuset satt dato for når det nye sykehuset i Kirkenes skal være i full drift. Fra 1. mars vil alle sykehusets funksjoner være på plass og ha full drift.

Fremdriftsplan for ansatte

Den 1. desember starter vi flytting av personell som ikke jobber med pasientbehandling, som omfatter de som jobber med medisinteknisk utstyr, IKT, teknisk driftspersonell, renholdspersonell, kjøkkenpersonell, kontorpersonell innen «Fag, forskning og samhandling, innkjøps- og lagerpersonell, sekretærer og de som jobber i Senter for drift og eiendom.

Fra uke 50 starter full opplæring. Det vil være særlig fokus på laboratoriet som krever to måneders innkjøring.

I januar starter opplæring og innkjøring for øvrige ansatte og særlig de som jobber på røntgen, operasjon og intensiv.

I februar skal vi gjennomføre en klinisk test for hele sykehuset. En klinisk test skal inkludere pasienter. Det betyr at vi periodevis vil ta imot polikliniske pasienter.

Full pasientdrift vil være 1. mars. Det planlegges å flytte inneliggende pasienter fra gammelt sykehus til nytt sykehus i løpet av få dager rundt 1. mars. En detaljert plan for flytting vi offentliggjøres før 1. mars.

Hva betyr dette for pasientene?

Pasientene vil få den behandlingen de skal ha, enten i gammelt eller nytt sykehus. Nærmere 1. mars vil sykehuset ha litt lavere kapasitet, slik at enkelte pasienter må sendes til Hammerfest sykehus eller UNN Tromsø. Fastleger og pasienter vil få informasjon om oppmøtested i god tid før oppmøte.

Fakta

Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark og har tilbud for hele Finnmark innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

Øyvin Grongstad
Drift og eiendomssjef/prosjektleder
M: 90 60 30 41