Funn av listeriabakterien

Det har vært avvik på kontrollprøver som Kirkenes Storkjøkken rutinemessig sender til analyse for bakterien Listeria monocytogenes.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 08.09.2022

Prøvene som har gitt utslag er tatt 22. august og stammer fra en leveranse av grønnsaker: agurk, paprika, tomat, isbergsalat og persille, uten at man med sikkerhet kan si om bare én eller flere av disse er smittekilden. Grønnsakene er servert til pasienter ved Kirkenes sykehus og i tillegg levert til kommunens sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger (Wesselborgen, Prestøyhjemmet, Tangenlia og Eldresentret). Levering av aktuelle grønnsaker til sykehjemmene er midlertidig stanset.

Vi presiserer at levering av middag/varm mat (med eller uten grønnsaker) til hjemmeboende IKKE er berørt av saken. De aktuelle grønnsaker er ikke levert i disse porsjoner med mat til oppvarming.

Listeria er en bakterie som finnes i jord, den trives ved lave temperaturer, og oppbevaring i kjøleskap hindrer ikke videre smittespredning. Oppvarming dreper mikroben.

De fleste mennesker inntar av og til matvarer som inneholder listeriabakterien uten å bli syke. Personer med nedsatt immunforsvar kan utvikle alvorlig sykdom. Tilstander som predisponerer for listeriose, er blant annet høy alder, underliggende sykdommer som kreft og svekket immunforsvar. Bakterien kan overføres fra mor til foster under graviditet og kan medføre alvorlig sykdom hos fosteret.

De fleste som blir syke, får symptomer i løpet av noen dager til få uker. Det kan likevel gå mange uker fra smitte til man utvikler symptomer på infeksjon. Oftest er det influensalignende symptomer som feber, hodepine og verk i kroppen. Eldre pasienter med alvorlig underliggende sykdom er mest utsatte for å få aktiv infeksjon, i tillegg kan gravide som smittes overføre smitte til fosteret, noe som kan være alvorlig. De fleste som får i seg bakterien vil likevel ikke utvikle tegn på infeksjon.

Smittevernoverlegen i Sør-Varanger kommune jobber tett sammen med smitteverpersonell ved Kirkenes sykehus, Mattilsynet og FHI for å kartlegge og følge opp situasjonen knyttet til avviket.

Det finnes dessverre ingen test som kan avsløre smitte med Listeria før man eventuelt får symptomer. Risikogrupper, som kan ha vært eksponert, må derfor være spesielt observante på symptomer og da kontakte lege.

Vi vil understreke at INGEN foreløpig har fått påvist smitte, men ut fra et føre-var-prinsipp er det ønskelig å gi informasjon til personer som KAN ha blitt eksponert, altså personer som har spist grønnsaker fra den aktuelle leveranse og som får symptomer.​

Hvem er omfattet av saken og må være ekstra observant på symptomer:

  • Alle innlagte og dagpasienter på Kirkenes sykehus i perioden 19. august – 5. september
  • Gravide som har spist ferske grønnsaker servert fra Kirkenes sykehus i den samme perioden.

 

Hva må man gjøre:

  • Hvis du ikke har symptomer skal du ikke gjøre noe, ta kontakt med lege hvis du blir syk
  • Spesielt sårbare pasienter og gravide vil bli kontaktet med informasjon fra Kirkenes sykehus.
  • Pasienter, pårørende og fastleger ved kommunenes helseinstitusjoner vil også få tilsendt eget informasjonsbrev.

 

Kontakt:

Eirik Palm, kommunikasjonssjef, Finnmarkssykehuset HF   –  tlf. 976 19 594

 

 

Lenke:

Listeriose - FHI