Geir Jøran er Årets ambulansearbeider

Tirsdag kveld mottok Geir Jøran Sara fra Finnmarkssykehuset den gjeveste prisen man kan få som ambulansearbeider. Selv trodde han at han skulle holde et innlegg under konferansen.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 31.08.2022
Geir Jøran mottar prisen på scenen under middagen.

Geir Jøran Sara mottar blomster og diplom som bevis på at han er Årets ambulansearbeider 2022. Foto: Ida Christin Foss

Blant tusenvis av norske ambulansearbeidere har en enstemmig jury konkludert med at ambulansearbeideren fra Alta ambulanse er årets verdige vinner. 

- De hadde jo bedt meg holde et innlegg. Jeg s​kulle snakke om hvordan man kan bruke BEST-modellen opp mot øving i psykiatrien, forteller han.

Rockestjerne

Men da merittene ble lest opp, begynte det etter hvert å gå opp for han at det var ham de snakket om. Og da det ble fortalt at årets ambulansearbeider hadde mottatt Legeforeningen kvalitetspris i 2016, skjønte han det. Overraskelsen og gleden var stor, da det gikk opp for ham at han var rundlurt.

- Hva gjør man da?

- Da reiser man seg. Man føler seg jo litt som en rockestjerne i noen minutter, for det finnes mellom 4.500 og 5.000 ambulansepersonell i Norge. Så er jeg plukket ut, det er jo spesielt. Og i salen er det over 800 personer, forteller 51-åringen.

Det var en rørt og ydmyk hovedperson som takket for prisen. Årets ambulansearbeider er en pris som henger svært høyt. Det er en anerkjennelse i eget fagmiljø, og bak nominasjonen står både lokale og nasjonale fagfolk, i tillegg til andre etater.

Tverrfaglig arbeid

Geir Jøran har jobbet som ambulansearbeider siden OL-året​ 1994. Det startet i Kautokeino, deretter gikk ferden til Alta og etter hvert Tromsø. Med unntak av noen år i Forsvaret og et år som lufthavnbetjent, har ambulansen vært arbeidsplassen. Faglig utvikling og trygghet og samarbeid har vært viktige drivkrefter. Man skal føle seg trygg i jobben.

- For at jeg skal føle meg trygg på jobb må jeg vite at jeg kan det jeg skal kunne, og stole på folkene rundt meg. Det har vært en del av motivasjonen med å drive tverrfaglig arbeid. Når jeg jobber med de andre rundt meg, vet jeg at de kan det de skal kunne gjøre. Vi er et akuttmedisinsk team som hele tiden jobber sammen. Så er det slik at jeg kan ikke alt, men jeg føler at vi utfyller hverandre, både jeg og min makker og de som jobber rundt.

- Hva gir det deg å være ambulansearbeider?

- Det er jo den usikre hverdagen, det er noe jeg trives godt med. Og det å se resultatet av den behandlingen du gir til pasienten. Du kan komme til en pasient med store smerter, og så bidrar du til at pasienten blir bedre.

(Teksten fortsetter under bildet)

Geir Jøran sammen med nominasjonskomiteen.

Geir Jøran sammen med nominasjonskomiteen. Foto: Mona Martinsen

Ro, tillit og trygghet

Tilbake til prisen. Under middagen tirsdag kveld ble årets verdige vinner kunngjort. Her er hva juryen sier om kollega Geir Jøran Sara:

«Årets ambulansearbeider beskrives som et menneske som skaper ro, tillit og trygghet. De som kjenner personen sier vedkommende har en unik måte å se menneskene rundt seg på og lese situasjonen. Dette gir gode rammer for både pasienter og kollegaer

Årets ambulansearbeider har hatt en nøkkelrolle i sitt lokale virke, som etter hvert har blitt et nasjonalt nettverk. Engasjementet til årets ambulansearbeider er ikke bare systematisk, men har også vart lenge.

Denne personen har bidratt på små og store konferanser og seminarer i sitt nærmiljø, nasjonalt og til og med utenlands. Ikke ufortjent brukes ordet brobygger i beskrivelsen av årets ambulansearbeider.

Årets ambulansearbeider har spesielt engasjert seg innen team- og tverrfagligtrening. Disse tverrfaglige treningene samler et bredt, helhetlig og realistisk team. Treningene inkluderer ambulansearbeidere, sykepleiere, sykehjems personell, legesenter, leger og personell fra luftambulansen. For denne jobben har årets ambulansearbeider, sammen med kollegaer mottatt legeforeningens kvalitetspris.

Han har jobbet i ambulansetjenesten i snart 30 år, med erfaring og bakgrunn fra forsvaret, HV og utenlandsoppdrag. Disse erfaringene beskrives av kollegaer som nyttige fordi det gjør han kompetent, nysgjerrig og fleksibel.

Det var en enstemmig jury sammen med en utdypende nominasjon, underskrevet av både kollegaer i ambulansetjenesten, sykepleiere og leger som avgjorde hvem som skulle kåres til årets ambulansearbeider.

Årets ambulansearbeider har bidratt til et levende fagmiljø som uten tvil har vært med på å skape et likt språk mellom profesjonene, gi økt pasientsikkerhet og bedre pasientbehandling.

Årets ambulansearbeider 2022 er; Geir Jøran Sara !!»​