Finnmarkssykehuset innfører av generisk ordinering (virkestofforskrivning) av medikamenter

Generisk ordinering

Finnmarkssykehuset er pålagt av Helse Nord å iverksette generisk ordinering. Vi vil innføre dette i midten av januar 2016. Konsekvensene for fastlegene blir at epikrisene vil ha medikamentlister basert på generiske navn.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​Generisk ordinering går ut på at legemidlene på medisinkurven som brukes for inneliggende pasienter anføres med virkestoffnavn, ikke som i dag med handelsnavn.

En prosjektgruppe bestående av farmasøyter, leger og sykepleiere fra alle klinikker samt medisinsk fagsjef arbeider med dette prosjektet. Endringene vil først og fremst merkes inne på sengepostene, men også fastlegene vil merke omleggingen ved at legemiddellistene i epikrisene vil være generisk.

Bakgrunn for prosjektet

Antall medikamenter og synonympreparater har økt de siste årene. Handelsnavn på medisiner kommer og går, ofte avhengig av hvilke innkjøpsavtaler og rabatter som oppnås for det enkelte apotek og helseforetak. I dette farvannet kan det være lett å gjøre feil, både for leger, sykepleiere, farmasøyter og ikke minst pasienter og pårørende.

Med dette som bakgrunn har UNN gjennomført generisk ordinering på hele sykehuset.

Finnmarkssykehuset følger nå opp i UNNs fotspor. Alle somatiske sengeposter på Finnmarkssykehuset vil få samme kurve, mens en annen kurve brukes på alle psykiatriske sengeposter. Det finnes også noen andre kurver som brukes på mindre avdelinger.

Finnmarkssykehuset planlegger nå utarbeiding av informasjonsmateriell til alle berørte ansatte. Vi regner med å ta i bruk de nye kurvene i midten av januar 2016, og epikrisene endres samtidig.

Fordeler med generisk ordinering:

  • Pasienten får det legemidlet avdelingen har på lager. En bestiller ikke inn et nytt synonympreparat.
  • Pasienten får det legemidlet vi har innkjøps-avtale på. Det er økonomisk gunstig for avdelingen.
  • En unngår dobbel- og trippelordinering av synonyme legemidler med samme virkestoff, men ulike handelsnavn.
  • Pasientene kan se etter og sjekke virkestoffnavn på legemiddelpakningen de henter på apoteket