Gladnyhet for SANKS og sørsamisk område

Helse Nord innvilger to nye stillinger til Nasjonalt team. SANKS går nå i gang med å utlyse stilling på Røros. Hvor den andre stillingen blir utlyst, vil bli bestemt innen kort tid forteller SANKS leder Gunn Heatta.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 31.10.2017
Sist oppdatert 20.12.2017
Et klokketårn midt i en by
Røros/ Colourbox.com

​SANKS har i en periodes tid hatt ressursmangel i Nasjonalt team. Det har medført til at teamet ikke har hatt kapasitet til å imøtekomme henvendelser eller tilby behandling til alle de som har ønsket det.

På møtet med direktørene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord ble det derfor besluttet å innvilge to nye stillinger til Nasjonalt team. Den ene stillingen blir utlyst til Røros. Innen kort tid vil også bestemme hvor den andre stillingen blir utlyst, forteller en fornøyd Heatta.

En person i en blå kjole

- Jeg er veldig fornøyd og veldig glad på vegne av den sørsamiske befolkningen.
Vi har i en lengre periode hatt mange henvendelser i sørsamisk område. Denne beslutningen gjør at vi kan styrke vårt tilbud i sør. Dette er også i samsvar med tiltakene som ble foreslått i NOU Hjertespråk og Helse Nord sitt ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, forteller Heatta.