Gode erfaringer med fremskutt enhet

Den fremskutte ambulanseenheten på Skaidi hadde over 120 oppdrag i løpet av 51 beredskapsdager ved knutepunktet. Ambulansearbeidere og AMK mener prøveordningen så langt har vært bra for beredskapen.

Eirik Palm
Publisert 19.08.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Tommy Holm og Einar Linge med ambilansebilen som er stasjonert på Skaidi.
Tommy Holm og Einar Linge gjør klar ambulansen til nytt oppdrag. Erfaringene etter tre måneder med fremskutt enhet er gode.

27. februar vedtok styret i Finnmarkssykehuset å gjennomføre en prøveordning med en fremskutt ambulanseenhet på Skaidi. Prøveordningen skal vare ett år, og formålet er å avlaste ambulansestasjonene i de omkringliggende kommunene samt å bedre beredskapen i Kvalsund kommune. 6. mai startet prøveperioden.

I beredskap fra 9 til 22.30

I testperioden er den fremskutte enheten operativ på hverdagene fra klokka 9 til 22.30. Enheten er ikke i drift i helgene, eller på bevegelige helligdager. Det er også noen dager i perioden der bilen av ulike grunner har vært ute av drift.

Einar Linge er en av fire ambulansearbeidere som går i vaktturnus ved den fremskutte enheten. Frem til 10. august hadde kollegene ved enheten gjennomført 120 oppdrag.

Einar har vært ambulansearbeider siden 1997, de siste sju årene i Finnmarkssykehuset, og denne dagen er det Tommy Holm som er makker. Tommy er arkeologistudent ved Universitetet i Bergen, med fagbrev som ambulansearbeider, og har sommerjobb i Finnmarkssykehuset. De to er ikke i tvil om at enheten har vært viktig for beredskapen i nærområdet og kommunene rundt.

- I tillegg til møtekjøringer og pasientforflytning har vi vært på plass ved flere trafikkulykker, i noen tilfeller som første ressurs, forteller de.

Kortere responstid

Avdelingsleder Richard Hustad ved avdeling Bil- og båtambulanse i Vest-Finnmark sier ambulansebilen på Skaidi har hatt to til fire oppdrag daglig. Bare to av de 51 dagene bilen har vært i tjeneste, har den vært uten oppdrag.

- Bilen har utført totalt 120 oppdrag på 51 dager, hvor den har vært i drift på Skaidi. 81av oppdragene er møtekjøring med pasientforflytning, 46 av disse med Alta. I tillegg kommer pasientforflytning fra andre kommuner. I 17 tilfeller har den blitt kalt inn på oppdrag i Kvalsund kommune, og ved to anledninger har den vært første ressurs ved trafikkulykker i Kvalsund kommune, oppsummerer han.

Bilen har hatt 22 oppdrag med henting av pasienter i andre kommuner, eller utkjøring fra sykehus til hjemkommune.

Plasseringen av ambulansebilen på Skaidi har i tillegg bidratt til å få ned responstiden på akutte turer i Kvalsund kommune.

- Den fremskutte enheten har også assistert andre kommuner ved å hente pasienter der deres ressurser har vært opptatt, og tatt hjemkjøringer fra Hammerfest sykehus til andre kommuner i Finnmark, sier Richard Hustad, som har jobbet i ambulansefaget siden 1980-tallet.

AMK operatører 3 fotoEP.jpg

Utrykningstiden har blitt redusert vesentlig i området der den fremskutte enheten er stasjonert, fastslår AMK.

Kortere utrykningstid

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) opplyser at erfaringene med fremskutt enhet på Skaidi er udelt positive. En oppsummering fra AMK viser at utrykningstiden har blitt redusert vesentlig i flere av omkringliggende kommuner, og at Skaidi-enheten har sørget for at ambulansebiler har kunnet bli på stasjonen og i beredskap i hjemkommunen. Det siste gjelder både for Lakselv, hvor den fremskutte enheten har vært nærmeste ressurs, og for Alta, der bilen har kjørt utskrivningsklare pasienter fra Hammerfest sykehus til Alta om morgenen, og deretter tatt med seg nye pasienter tilbake fra legevakt eller legesenter til Hammerfest sykehus.

I nærområdet har utrykningstiden blitt redusert fra nær en time til noen minutter, og bilen har bistått andre ambulanser der det har vært nødvendig.


Styrket beredskap

I likhet med Einar Linge, konkluderer også klinikksjef Jørgen Nilsen ved klinikk prehospitale tjenester med at den fremskutte enheten har gjort at ambulanseberedskapen har blitt styrket i de omkringliggende kommunene. Blant annet fordi ambulansebilene ved gule eller grønne oppdrag har kunnet snu tidligere, og dermed spart timer i kjøre- og hviletid.

- Så langt har ordningen fungert godt. De tilfellene der det har vært høy oppdragsmengde, spesielt i Alta, har den framskutte enheten møtt og snudd Alta-ambulansen mye tidligere enn før. Ambulansepersonellet på Skaidi er positive til ordningen, og ambulansene som møter denne enheten, er tilfreds med å kunne returnere til sin hjemkommune raskere enn før. Beredskapsmessig for nærområdet har dette også en effekt, sier klinikksjefen.

Prøveperioden strekker seg til 10. mai neste år. Så langt er det bare på dagtid i ukedagene Finnmarkssykehuset opparbeider erfaringer med, men fagfolkene ser at det på kveldstid spesielt, og også i helger kunne gitt en god beredskapsmessig effekt å ha enheten på Skaidi operativ.

I løpet av halvåret er det i tillegg planlagt en garasje for forflytning av pasienter fra én bil til en annen, slik at det foregår i skjul for vær, vind og innsyn.

 

 

Nye bårer

Dagen til Einar Linge og kollegene hans ved den fremskutte enheten starter med klargjøring av bil ved stasjonen i Hammerfest. Klokka ni er den klar som ressurs, og ofte hender det at den har med seg pasienter som skal kjøres hjem etter sykehusopphold, når den starter mot Skaidi. Bilen er operativ fra 9 om morgenen til personellet går av vakt om kvelden, og nesten daglig er bilen involvert i pasientforflytning.

- Med samme type bårer i bilene tar forflytningen fra én bil til en annen mindre enn ett minutt, og pasienten ligger i båren hele tiden, sier den erfarne ambulansearbeideren.

Hensikten med møtekjøringen er altså å ivareta akuttberedskapen i den enkelte kommunen på best mulig måte, slik at utrykningstiden blir minst mulig og at bilene utenfra kan returnere snarest mulig tilbake til basen og gjenoppta den lokale beredskapen.

Ordningen reduserer faren for samtidighetskonflikter, hvor ambulansene er opptatt med andre oppdrag.

- Forflytningen skal skje så skånsomt som mulig. Jeg har aldri hørt noe negativt, og jeg tror det har med hvordan man møter pasienten, sier Einar Linge.

I tillegg til å være i beredskap i Kvalsund og omlandet rundt, er Skaidi-bilen bilen tilgjengelig for pasientforflytning fra ambulansene i Havøysund, Honningsvåg, Lakselv og Alta. Dette gjelder ikke akutte turer, hvor samme ambulanse kjører hele veien uten stans.

- Det er gjort mye for å få det til å fungere i Finnmark. Det er store- og andre utfordringer i Finnmark enn i øvrige fylker, men dette synes jeg vi løser godt, sier ambulansearbeideren.
 

LES OGSÅ: Styrker beredskapen ytterligere

ambulanse - einar linge og svein erik kristoffersen foto-eirik palm.jpg

Einar Linge og Svein-Erik Kristoffersen er på plass på avtalt møtested, og venter på ambulansebil fra Alta.