Gode resultater for Finnmarkssykehuset

Årsregnskapet og styrets beretning som ble lagt fram for styret 28.-29. mars, viser at Finnmarkssykehuset hadde gode resultater i fjor. Både kvalitet og økonomiske resultater er bedre enn i 2015.

Publisert 31.03.2017

​Foretaket oppnådde et økonomisk resultat som var 4,8 millioner kroner bedre enn kravet fra Helse Nord RHF på 37 millioner kroner.

Resultatet på 41,8 millioner kroner kommer av høyere inntekter enn budsjettert og bedre finansresultat enn planlagt.

Kvaliteten i pasientbehandlingen har også blitt bedre enn i 2015. Gjennomsnittlig ventetid i 2016 var på 65 dager, men var ved utgangen av året på 62 dager, som er under det nasjonale kravet på 65 dager.   

Nærværsarbeidet har gitt gode resultater. Det er en nedgang i sykefraværet fra 9,2 prosent i 2015 til 8,4 prosent i 2016.

- Det gode økonomiske resultatet er en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre foretakets utbyggingsplaner. Aktiviteten er god i foretaket og vi har gode score på flere nasjonale kvalitetsindikatorer. Sykefraværet er også nede på et lavere nivå enn året før. Utfordringen nå er å få ned ventetidene ytterligere og å oppnå null fristbrudd, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.