Akuttberedskap i Finnmark:

Godkjenner kostnadsramme for helipad

Styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt en ramme på 135,7 millioner kroner til byggingen av helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 21.12.2023
Helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus
Slik ser Finnmarkssykehuset for seg helipaden ved det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Foto/grafikk: Finnmarkssykehuset/Polarnatt

For å sikre gjennomføring innen ferdigstillelsen av det nye sykehuset for Vest-Finnmark, ber styret Helse Nord, som skal gjøre et endelig vedtak, behandle saken slik at det er mulig å nå dette målet.

- Det er viktig for oss at AW101 SAR Queen, det nye redningshelikopteret, kan lande ved det nye sykehuset den dagen det tas i bruk, sier styreleder Lena Nymo Helli.

Løft for beredskap og pasientbehandling

Avstanden fra den nye helikopterlandingsplassen til akuttavdelingen er 110 meter. 30 av disse er innenfor sykehusets vegger. Transportbroen utenfor sykehusbygget blir overbygd. Inne i sykehusbygget blir det gjennomført skjermingstiltak for å ivareta pasienten.

(Teksten fortsetter under bildet)

Diagram
Forprosjektskisse av landingsplass for AW101 SAR Queen. Ill: Finnmarkssykehuset

- Den skisserte løsningen vil sikre god pasientlogistikk, rask transport til akuttavdelingen og en god og verdig pasientbehandling. Dette er et skikkelig løft for beredskapen i Finnmark ved at vi etter landing unngår forflytning over til ambulansebil og kjøring til sykehus, som i dag, sier Nymo Helli.

Tidsbesparelsen ved å slippe forflytning og transport fra dagens flyplass til sykehuset er vurdert å være mellom 20 og 40 minutter. I tillegg flyr AW101 med høyere hastighet, og har større rekkevidde enn forgjengeren, Sea King.

 

En mann og en kvinne som står foran en bygning
Styreleder Lena Helli Nymo og administerende direktør Ole Hope slår fast at helipaden ved det nye sykehuset vil være et løft for akuttberedskapen i Finnmark. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

I tråd med faglige ønsker

Plasseringen av helikopterlandingsplass i umiddelbar nærhet til det nye sykehuset er i tråd med ønsker fra det prehospitale- og det akuttmedisinske miljøet.

Det har også vært et sterkt ønske både i regionen og fra Finnmarkssykehuset om å kunne få en komplett akutt-transportløsning ved nye Hammerfest sykehus. Regjeringen har i 2023 bevilget penger til formålet. Dette sikrer at prosjektet blir gjennomført.

- Hammerfest er nest størst i Nord-Norge når det kommer til landinger med redningshelikopter. Antallet landinger øker, og passerer i år fjoråret. Den nye helikopterlandingsplassen vil gi bedre og tryggere pasienttransport for våre akutt syke pasienter. Det er vi fornøyd med, sier administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Ole Hope.

- Styret ber administrerende direktør sikre involvering av fagmiljø, driftsmiljø og redningstjenesten slik at man oppnår en optimal løsning for pasienten i realisering av prosjektet, og det skal vi gjøre, sier han.

Starter detaljprosjektering

For å skjerme for støy ved helikopteraktivitet ved sykehuset er det behov for å montere ekstra vinduslag på deler av fasaden mot landingsplass. Det etableres i tillegg skumslukkeanlegg i tillegg til alle nødvendige systemer, for best mulig sikkerhet og gode, operasjonelle forhold. 

Forprosjektrapporten, som er gjennomført, viser at det vil være seks til tolv måneders setningstid for fyllmassene før bygging kan startes på utfylt område.

- Det er derfor svært viktig at fyllingsarbeidet kan igangsettes så raskt som mulig, sier prosjektsjef Espen Hansen i Finnmarkssykehuset.

(Teksten fortsetter under bildet)

En mann iført sikkerhetsvest
Målet er at det nye redningshelikopteret skal kunne lande ved det nye sykehuset når det åpner, sier prosjektsjef Espen Hansen. Her fra tidligere i byggeprosessen ved det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Foto: Eirik Palm.

Prosjektet har vært samordnet med byggeprosjektet nye Hammerfest sykehus. Det skal nå gjennomføres en detaljprosjektering.

- Vi snur nå alle steiner for å få til en rask byggestart. Ambisjonen er å være klar i januar 2025 når det nye sykehuset åpner for drift, sier prosjektsjef Espen Hansen i Finnmarkssykehuset.

Han gir samtidig skryt til administrasjonen i Hammerfest kommune, som har vært løsningsorientert i arealavklaringen og byggesaksprosessen.

Fakta - Helipad Hammerfest

  • Hammerfest er nest størst i Nord-Norge i antall landinger med redningshelikopter. Bare Nordlandssykehuset Bodø har flere landinger.
  • I 2023 blir det om lag 180 landinger. Antall landinger i 2022 var 170.
  • Den valgte løsningen for helikopterlandingsplass er robust, og har lavest driftskostnader av alternativene.
  • Gode operasjonelle forhold i levetiden.
  • Transport i værskjermet korridor: 70 meter.
  • Transport inne i sykehusbygget: 30 meter.
  • Transportkorridoren fra helipad til sykehusbygget er 2,4 meter bred, noe som tillater pasientbehandling under transport.
  • Planlagt bygget på steinfylling ved nye Hammerfest sykehus.
  • Utviklet i nært samarbeid med 330-skvadronen, akuttavdelingen, Sykehusbygg, COWI og Consto.