Hammerfest sykehus legges ut for salg

Finnmarkssykehuset legger nå det gamle sykehuset i Hammerfest ut for salg. Salget omfatter 26.000 kvadratmeter bygningsmasse og et samlet tomteareal på hele 43.438 kvadratmeter.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 13.06.2024
Sist oppdatert 14.06.2024
Hammerfest sykehus plassering

Foto: Rypefjord.no

Hammerfest sykehus ligger på sørøstsiden av Fuglenesdalen, 2,5 kilometer fra sentrum, og med flott utsikt utover Sørøysundbassenget.

Tomta som ligger på sørøstsiden av Fuglenesdalen, med utsikt utover Sørøysundbassenget og øyene som omkranser byen, er blant de største eiendommene som noen gang er lagt ut for salg i Hammerfest by.

- Nå har endelig tiden kommet til å overlate eiendommen og bygningsmassen til andre for videre utvikling. Her har vi kanskje Finnmarks mest spennende utviklingstomt, sier drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen i Finnmarkssykehuset.

 

Energibrønner til oppvarming

Salget gjennomføres som følge av at det nye sykehuset for Vest-Finnmark tas i bruk. I løpet av 2024 vil all aktivitet ved dagens sykehus flyttes over til nye Hammerfest sykehus, og i 2025 er det nye sykehuset i full drift.

Området har vært forbeholdt drift siden 1926. Dagens sykehus ble bygget som en del av gjenreisningen i første halvdel av 1950-tallet, og ble tatt i bruk i 1956. Sykehusbygget har siden blitt påbygd i flere omganger, senest i 2004. I tillegg til hovedbygget inngår blant annet flere tjenesteboliger.

En mann med briller

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Ole Martin Olsen

- At det i dag drives sykehus 24 timer i døgnet året rundt, betyr at teknisk infrastruktur er oppegående og godt tatt vare på. Sykehuset selges med fullt oppegående storkjøkken og kantine, og det finnes et stort antall kontorer som raskt kan tas i bruk av ny eier. Mye av arealet egner seg godt til kontorfellesskap og felleskap mellom bedrifter og organisasjoner, framholder Ole Martin Olsen.

Eiendommen skiller seg også ut ved at den er utstyrt med flere energibrønner og varmepumper, bygget for få år siden. Dette sikrer tilgang til rimelig energi til oppvarming inn i evigheten.

Diagram, teknisk tegning
Illustrasjon fra mulighetsstudien, med 139 nye boenheter er tegnet inn. Illustrasjon: LINK Arkitekter 

 

Med det nye sykehuset i Hammerfest i drift åpnes det opp for en forvandlig av eiendommen, som kan bidra til byens vekst og utvikling på nye måter.
Stein Tollin

 

Sentrale boligtomter

I tillegg kommer muligheter for sentrale boligtomter, som har vært en stor utfordring for Hammerfest-samfunnet. I samarbeid med LINK Arkitektur er det utarbeidet en mulighetsstudie i forbindelse med salget, der det tegnet inn nybygg med til sammen 139 boliger i den nordlige og vestlige delen av eiendommen. I mulighetsstudien er den eldste delen av sykehusbygget revet, mens den nyeste (hoveddelen) har fått stå.

En mann i dress som smiler
Stein Tollin

Det er Norion Næringsmegling som har fått oppdraget med å bistå i salget av det gamle sykehuset og eiendommen rundt.

- Med det nye sykehuset i Hammerfest i drift åpnes det opp for en forvandlig av eiendommen, som kan bidra til byens vekst og utvikling på nye måter, sier Stein Tollin, partner i Norion Næringsmegling AS.

- Vi ser for oss en rekke utviklingsmuligheter, innenfor bolig, næring og rekreasjon, som kan tjene både lokalsamfunnet og tilreisende. Det er et betydelig utviklingspotensial både i kraft av eksisterende bygningsmasse og selve tomten, som er på hele 43 mål midt i byen. I tillegg til boligene kommer mulighetene som ligger i hovedbygningen. Dette gjør eiendommen til en enestående mulighet for utviklere med et blikk for fremtidens behov, sier han.

Bilde av det gamle sykehuset i Hammerfest.

Foto: Rypefjord.no

Hammerfest sykehus, med utsikt mot sørvest.

 

Stenger ned i desember

Innflyttingen i nye Hammerfest sykehus og prøvedriften har allerede begynt, og i løpet av desember vil også den tyngre delen av virksomheten være på plass i nye lokaler, og sykehusaktiviteten i det gamle sykehuset vil da være over.

Salget av det det gamle sykehuset og eiendommen rundt er en del av prosessen knyttet til prosjekt nye Hammerfest sykehus.  Godkjenning av salg ble vedtatt i foretaksmøte 24. april 2024, etter endelig styrebehandling.

 

 

Kontakt:

For salgsprospekt eller tidspunkt for befaring, kontakt Norion Næringsmegling.

Stein Tollin, tlf 92 81 66 88, stein.tollin@norion.no

Rune Husby, tlf 91 66 15 60, rune.husby@norion.no