Skal oppdage blodforgiftning tidligere

Hammerfest sykehus med på nasjonalt tiltaksprogram

Medisinsk avdeling på Hammerfest sykehus skal nå se hvilke tiltak for å oppdage sepsis som fungerer best. Avdelingen starter testingen av tiltakspakken for tidlig oppdagelse av sepsis, som eneste sykehus i Helse Nord.

Publisert 16.03.2018
Sist oppdatert 20.03.2018
En gruppe mennesker som sitter ved bordene

Oppstarten ble markert med en kick-off mandag 12.03, hvor ansatte og ledere, forbedringsteamet i foretaket og representanter fra Pasientsikkerhetsprogrammet var tilstede.

Ellen Pettersen, kvalitetskonsulent i Klinikk Hammerfest forteller at Hammerfest sykehus ønsket å være med på piloten for å bygge videre på det gode forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet som foregår på sykehuset. Hammerfest sykehus var i 2017 med på tiltakspakkene tidlig oppdagelse av forverret tilstand, som forbedringsteamet mottok Fagprisen for.

– Vi har blant annet hatt gode resultater med tiltakspakken før jul og tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottaket, som vi presenterte på den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø. Nå ønsker vi å være med på å teste tiltakene, spesielt fordi vi kanskje har noen andre utfordringer enn sykehusene sørpå, sier Pettersen.

– Vi ser at sepsispasienter får noe varierende behandling. Derfor ønsker vi å bygge opp kompetanse og systemer som bidrar til å forbedre prosessen med oppdagelse og behandling av sepsis, og sikre at de pasientene som skal ha det får rask behandling, uten unødige forsinkelser.

Hva er sepsis?
Hilde Skudal
Skudal

Sepsis, også kalt blodforgiftning, er en livstruende tilstand som oppstår når kroppens respons på en infeksjon ødelegger dens eget vev og organer. Det kan føre til organsvikt og død. Hilde Skudal, overlege i infeksjonsmedisin fra Sykehuset Telemark, var også tilstede på kick-off i Hammerfest på mandag og fortalte om kunnskapsgrunnlaget for tiltakspakken og siste nytt innen sepsis. Hun kunne fortelle at sepsis er en alvorlig og svært kostbar diagnose. Derfor er det viktig å jobbe med å oppdage dette tidlig.

Sepsis kan ramme alle individer uavhengig av underliggende sykdom, og kan bli livstruende ved forsinket eller mangelfull behandling, viste hun i sin presentasjon.
Rask oppstart av antibiotika er en viktig del av behandlingen og med tiltaksprogrammet skal forbedringsteamet i Hammerfest teste tiltakene og målingene, høste erfaringer og identifisere hva som gir størst effekt.


Hammerfest sykehus – eneste fra Helse Nord

Anne Kristin Ihle Melby
Melby
Anne Kristin Ihle Melby, Seniorrådgiver og prosjektleder i Pasientsikkerhetsprogrammet, kan fortelle at Hammerfest var en av ni søkere som ønsket å være pilot, og eneste sykehus i Helse Nord. Melby mener at det å skape vedvarende forbedring krever oppmerksomhet over tid og at det må etableres rutiner og strukturer som blir del av de faste rutinene og gjøremålene, og at her er lederinvolvering og -forankring helt avgjørende.

– Hammerfest sykehus ble utvalgt fordi dere har deltatt i begge læringsnettverkene tidligere, og jobbet svært god og oppnådd resultater. Det at de også har en god lederforankring var avgjørende.

Melby kan fortelle at det er et økende engasjement for sepsispasienten i helsetjenesten, noe hun synes er flott.

– Vi har stor tro på at piloten i Hammerfest vil jobbe og oppnå gode resultater og ser fram til videre samarbeid. «Kan det være sepsis?» er et viktig spørsmål som helsepersonellet bør stille seg i møte med pasienter med infeksjon eller mistanke om infeksjon, avslutter Melbye.

Sepsis

  • ​Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer.
  • Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall.
  • Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis.
  • Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker dødeligheten. Sepsis forekommer hyppig og i takt med andelen eldre og antall pasienter med sammensatte lidelser. Forekomsten av sepsis (med organsvikt) er omtrent 05,-1,0 per 1000 i året.
  • Sykehusdødeligheten er rundt 15 prosent og ved septisk sjokk over 40 prosent.

Les mer:

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 skal bidra til å redusere pasientskader i Norge. Dette gjøres med målrettede tiltak på utvalgte områder i hele helsetjenesten.

Du kan lese mer om pasientsikkerhetsprogrammet her