Pressemelding fra Finnmarkssykehuset

Hammerfest sykehus skal bygges på sjøtomt

Styret i Finnmarkssykehuset vedtok 28. september på styremøte i Alta å bygge Nye Hammerfest sykehus på den nye sjøtomta Rossmolla. Helse Nord sitt styre vedtok også Rossmolla som tomt 25. oktober. Byggestart vil være 2019/2020 og sykehuset er planlagt ferdig 2024.

Publisert 28.09.2017
Sist oppdatert 27.10.2017

​En rekke tomter i Hammerfest har blitt vurdert, og til slutt sto valget mellom de to mest aktuelle. Av de to alternativene, å bygge nytt på dagens tomt på Fuglenes, eller på en ny tomt på Rossmolla, falt valget på Rossmolla.

– Fordelen med dette valget er lavere kostnader for klargjøring av tomta og kortere byggetid. Vi ønsker å bruke minst mulig på tomta og mest mulig på selve sykehuset, sier styreleder i Finnmarkssykehuset Harald Larssen.

For begge alternativene ville det vært nødvendig med betydelige tomteforberedelser: på Fuglenes vil det være nødvendig å rive og sprenge ut fjell. På Rossmolla vil det være nødvendig med utfylling i sjø. Det er beregnet lavere kostnader til klargjøring av Rossmolla.

– Rossmolla er det beste valget med tanke på tomtas karakter, kostnader til klargjøring av tomt og tidsplan, og det er færrest usikkerhetsmomenter knyttet til denne tomta. I tillegg slipper vi at pasienter og ansatte må være på en byggeplass i mange år, sier Larssen.

Vedtaket

Styret vedtok Rossmolla som tomt for nye Hammerfest sykehus. Styret ba om at saken sendes Helse Nord RHF for endelig beslutning. Styret vedtok at skisseprosjekt for Rossmolla skal settes i gang og gjennomføres i henhold til vedtatt styringsdokument og mandat for konseptfasen så snart Helse Nord har vedtatt tomtevalget.

Til grunn for behandlingen i styret ligger tomteutredning fra Sykehusbygg HF, utarbeidet av Link Arkitektur, Multiconsult og Sintef.

Prosessen

Planleggingen av sykehuset er delt i faser, med en økende detaljeringsgrad, der idefasen kommer først, deretter konseptfasen, forprosjektfasen og til slutt detaljprosjektfasen og byggefasen. Nå er prosjektet midt i konseptfasen.

  • 2016 Idefasen starter
  • April 2017 Idefaserapport godkjennes. Prosjektet videreføres (vedtak i Helse Nord RHF)
  • Juni 2017 Konseptfasen starter. (Vedtak i Helse Nord RHF) Helse Nord vedtar igangsetting av konseptfasen. Konseptfasen foregår i to steg: beskrivelse av konsept og skisseprosjekt
  • September 2017 Styret i Finnmarkssykehuset vedtar tomt
  • Oktober 2017 Styret i Helse Nord RHF behandler tomtevalg
  • Oktober 2017 Skisseprosjektet planlagt startet
  • Februar 2018 Konseptfaserapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset HF
  • 2018/2019 Forprosjekt og detaljprosjekt
  • 2020 Planlagt byggestart

Styresak 79 - Tomtevalg Nye Hammerfest sykehus.pdf

(klikk på bildene for høyoppløselig versjon)

Portrettfoto av Harald Larssen
Styreleder i Finnmarkssykehuset, Harald Larssen

 

Kartskisse
Kartskisse av tomtealternativene