Hanne Rikstad Iversen er kåret til årets finnmarkslege

Hun får den høyt hengende utmerkelsen for iherdig innsats med å legge til rette for treninger og øvelser slik at helsevesenet skal kunne redde liv i kritiske og vanskelige situasjoner.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 11.04.2024

​Det handler om kompetanse for den enkelte lege, sykepleier, og samspill mellom helsepersonell på sykehus, mellom sykehus og kommunene og mellom nødetatene. Det er Finnmark legeforening som står for kåringen. Slik begrunner kolleger hvorfor Iversen er den soleklare «Årets Finnmarkslege 2015»:

«BEST konseptet (Bedre systematisk teamtrening) er kjent i hele Norge og i deler av utlandet. Nesten samtlige sykehus i landet trener på akuttsituasjoner etter BEST konseptet. I Finnmark har vi kommune-BEST, Barne-BEST, nyfødt-BEST, traume-BEST, Føde-BEST. Student-BEST skal utvikles.

Det kreves en ildsjel for å klare å holde engasjementet for disse viktige treningene oppe. Det er et stort arbeid, for ikke å si enormt, å planlegge og utføre alle disse øvelsene gjennom året. Årets nominerte har gjennom mange år vært en selvsagt” generalinne” og dirigert mange godt gjennomførte øvelser. Både store øvelser som” operasjon Raggsokk” hvor brannvesen, politi, Boreal, kommunehelsetjeneste og sykehus - med traumeledelsen- har deltatt, og små øvelser, som ”dårlig barn” på barneavdelingen. Øvelsene er også tverrfaglige og ikke begrenset til bare leger.

Den nominerte har rett og slett en nesten hemmelig erfaringsbasert kompetanse på planlegging og gjennomføring av alle typer scenarioer.
Vi som jobber i helsevesenet tar kanskje dette for gitt, og blir litt blinde for det arbeidet som nedlegges i gjennomføringen av slike akutte øvelser som gjør at vi som helsepersonell føler oss trygge på akutte situasjoner. Vi fikk imidlertid sett oss selv i speilet da årets nominerte stod i bresjen for å kjøre en reell øvelse av traume-BEST på scenen på AKS i Hammerfest i forbindelse med en stor, nasjonal konferanse for oljebransjen. Ideen om å gjøre noe slikt var passelig sprø, men typisk for at den nominerte ikke ser begrensninger, men muligheter for å vise fram kompetansen fra sin arbeidsplass. Publikum i Ole Olsen salen lot seg synlig imponere og begeistre. Underteksten den nominerte ville formidle, er at Finnmark har god akuttberedskap – et budskap som til de grader ble solgt inn til oljebransjen. Vi er små, men vi kompenserer ved å øve!

Akuttberedskap har vært et stort og viktig tema, som har vært diskutert i nasjonale fora av alle slag gjennom hele 2015. Når helseminister, statssekretærer og representanter for nasjonal sykehusplan har besøkt Finnmark har vår satsning på akuttberedskap blitt framhevet. Og kanskje nettopp derfor synes det som at vi i Finnmark kommer til å beholde både akuttkirurgi og akuttfunksjoner for øvrig. Det kommer altså ikke av seg selv!

Vi er sikre på at akuttavdelingen i Hammerfest sitt store fokus på beredskap og akuttøvelser gjennom år har betydd masse for dette resultatet. Mens noen har tråkket ned kontorer i Oslo og akademisert temaet, har altså vår nominerte vært hjemme å gjort den daglige jobben med å holde den faglige fanen høyt hevet. Dette har hun gjort på uselvisk vis uten tanke om å styrke egen CV eller på annet vis framheve seg selv. Tvert imot har personlig engasjement vært så framtredende at mye av innsatsen er utført på fritiden.»