Håper på færre infeksjoner etter korona

Smittevernpersonell tror vi kan komme til å se en reduksjon i infeksjoner, rett og slett fordi vi har lært oss å vaske hendene ofte og grundig. Hvor lenge nedgangen varer, er opp til oss selv.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 04.05.2020
Sist oppdatert 28.04.2022
Bilde av håndvask med såpe.
5. mai er det den internasjonale håndhygienedagen. Dagen helsevesenet har brukt til å minne om hvor viktig god håndhygiene er. Covid-19-pandemien gjør årets markering ekstra aktuell, for god håndhygiene er et av de viktigste tiltakene for å hindre smittespredning.
 
- Dagen arrangeres årlig fordi det er viktig for helsetjenesten og brukerne av helsetjenesten at vi klarer å holde unødvendige infeksjoner unna pasientene, og for så vidt personalet. Så hvis vi holder orden på mikrobene våre, og fjerner disse fra miljøet hvor det kan gjøre skade og smitte, får alle det mye bedre, både pasientene og helsetjenesten, sier smittevernlege Pal Ivan i Finnmarkssykehuset.
 

Sideeffekt

Ivan Pal portrett 2012.jpg

Pal Ivan

I motsetning til tidligere år, har nordmenn allerede siden tidlig i mars nesten daglig fått gjentatt budskapet om viktigheten av god håndhygiene, og de har lært seg håndvaskdrillen.
 
Smittevernpersonell ved Finnmarkssykehuset tror vi kommer til å se færre infeksjoner som en sideeffekt av koronautbruddet.
 
- Jeg er veldig spent på om ikke dette kommer til å vises gjennom alle antall infeksjoner generelt gjennom kartleggingen Folkehelseinstituttet gjennomfører, sier Pal Ivan.
 
- Det som vi ser nå er at brede lag i samfunnet, fra barnehagebarn til godt voksne, har alle fått tutet ørene fulle om viktigheten av håndhygiene, og det virker som om de har forstått poenget, fremholder han.
 

Men så er det dette med korttidshukommelsen vår; vi er flinke når det står på, men glemmer ettersom tiden går.

Anita Brekken

Reflekterer over smittefaren

Hygienesykepleier Anita Brekken er enig. Men hvor lenge nedgangen varer, er mye opp til oss selv.
 
- Jeg tror nok på en positiv ringvirkning knyttet til vanlig influensa, vanlig forkjølelse, norovirus og kryssmitte med antibiotikaresistente mikrober, og at dette også kan bli redusert som en ekstragevinst av korona-pandemien, sier hun, og legger til.
 
Brekken,-Anita-mai-2014-høyde.jpg

Anita Brekken

- Men så er det dette med korttidshukommelsen vår; vi er flinke når det står på, men glemmer ettersom tiden går. Det er vanlig at etterlevelse av håndhygiene er best under utbrudd, pandemier og kampanjer, men etter hvert synker etterlevelsen. Utfordringen er å holde en god standard på håndhygiene hele tiden!
 
Hvor lenge en effekt vil vare er derfor usikkert. Når man møter en pandemi, som forekommer omlag hvert tiende år, får man en ekstra skjerping. Brekken sikter til at vi har en tendens til å begynne å slappe av så lenge det ikke skjer noe. Slik kan det også gå med håndhygienerutinene som de fleste av oss nå har innarbeidet.
 
- Men jeg opplever at folk blir mer reflekterende og kunnskapsrike i forhold til basale smittevernrutiner, og det er bra, sier hun. 

– Da er vi også bedre rustet til å møte utfordringen med stadig økende forekomst av antibiotikaresistente mikrober hvor nettopp håndhygiene er et av det viktigste forebyggende tiltaket.
 

Det handler om basale rutiner - ikke antibiotika - det handler om håndvask, håndvask, håndvask.

Pal Ivan

Håndvask, håndvask, håndvask

Den mest sentrale hensikten med infeksjonsforebyggingen er å redusere smittefare. Derfor har helsetjenesten et permanent fokus på infeksjoner og forebygging av infeksjoner, hver dag, året rundt.
 
- Vi er mer og mer avhengig at det fungerer å forebygge infeksjoner, fastslår Pal Ivan.
 
- Og håndhygienedagen er ekstra aktuell i år?
 
- Absolutt. Og jeg tror at veldig mange har hatt et forhold til at vi er opptatt med å forebygge infeksjoner i helsevesenet, men at de kanskje ikke forstår konkret hva det har gått på. Nå kan vi kanskje avmystifisere det. Det handler om basale rutiner - ikke antibiotika - det handler om håndvask, håndvask, håndvask. Hele bærebjelken i infeksjonsforebygging ligger der.
 
- Så er det én ting til: å skille de som er syke fra de som er friske. De som er syke skal isoleres og hindres å spre smitte, og de som er friske skal hindres å bli utsatt for smitte, sier smittevernlegen.

En god og effektiv håndvask tar rundt 40-60 sekunder. Her viser en av våre ansatte hvordan det kan se ut. 
 

 

Kontakt:
Pal Ivan, smittevernlege, Klinikk Hammerfest - 909 85 716
Anita Brekken, hygienesykepleier, Klinikk Kirkenes - 934 87 154