Fagprisen 2022:

Hedret for faglighet og kvalitet

Gastrokirurgene ved Hammerfest sykehus leverer kvalitet som ligger helt i landstoppen når det kommer til behandling av tarmkreft. Slik har det vært over tid, og nå er de hedret med Fagprisen 2022.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 18.12.2022
Sist oppdatert 19.12.2022

Bilde av kirurger ved Hammerfest sykehus.

PRISVINNERE: Kirurgene i Hammerfest har over tid levert resultater i norgestoppen. I slutten av uka mottok Christer Johansen, Uwe Agledahl, Artur Salacinski, Svein-Magne Mathisen og resten av kollegiet Fagprisen 2022.. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- Kjempehyggelig, overraskende og ikke minst stimulerende å få pris! Det er en kontinuerlig prosess å ha bra resultater, det handler om stabilitet og rekruttering, men også samarbeid, sier Uwe Agledahl.

Han har er overlege og avdelingsleder ved kirurgisk/ortopedisk avdeling, og trekker også frem samarbeidet med Kirkenes, Alta, Karasjok og UNN, som en forutsetning for at avdelingen kan holde høy kvalitet i behandlingen.

​​Solide resultater

Torsdag mottok han på vegne av kollegene Finnmarkssykehusets fagpris for 2022. Kirurgisk avdeling ved Hammerfest sykehus opererer alle tilfeller av tykktarmkreft i Finnmark. Mange av pasientene har blitt utredet ved Kirkenes sykehus, og til dels i Alta og Karasjok, og avdelingen har over tid levert kvalitet helt i toppen i Norge. Kretsregisterets årsrapport viser at avdelingen opprettholder et høyt nivå:

  • Andelen som opereres med kikkhullskirurgi skal på nasjonalt nivå være minst 60 prosent. Ved Hammerfest sykehus er andelen 70,8 prosent.
  • Tilfellene med tilbakefall i form av spredning fem år etter operasjon skal på nasjonalt nivå være mindre enn 15 prosent. I Finnmarkssykehuset, Hammerfest sykehus er den 11,8 prosent. Nasjonalt snitt er 14 prosent.
  • Dødelighet 100 dager etter operasjon skal på nasjonalt nivå være mindre enn 3 prosent. I Finnmarkssykehuset, Hammerfest sykehus er den 1,1 prosent. Nasjonalt snitt er 2 prosent.
  • Overlevelse fem år etter operasjon skal på nasjonalt nivå være minst 80 prosent. I Finnmarkssykehuset, Hammerfest sykehus er den 93,9 prosent. Nasjonalt snitt er 89,6 prosent.
  • Fem års overlevelse etter diagnose skal på nasjonalt nivå være minst 68 prosent. I Finnmarkssykehuset, Hammerfest sykehus er den 79.1 prosent. Nasjonalt snitt er 71,9 prosent.

Kvalitetsregisteret viser i tillegg at avdelingen har rutiner som sikrer datakvalitet langt over snittet i Norge.​

LES OGSÅ: Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft - Årsrapport 2021


Folk lever godt og lenge etter å ha blitt behandlet​.

Harald G. Sunde

Kvalitet over tid

Slik har det vært over tid. Medisinsk fagleder Harald G. Sunde leder nominasjonskomiteen, og han er imponert og svært fornøyd over resultatene. Kirurgisk avdeling er en høyst verdig vinner, fastslår han.

- Det er jo en kombinasjon av flere ting: Det er et dyktig fagmiljø, og de har hatt evne til å rekruttere og stabilisere. Når man lykkes med dette, får man et godt fagmiljø. De har også et nært og godt samarbeid med UNN, og det er viktig at vi står skulder ved skulder ved vårt universitetssykehus. Så har de veldig gode kvalitetsdata, og ikke minst i dette med tykktarmskreft, der de er godt over de nasjonale kravene, og mange steder helt i toppen, sier han og legger til:

- Folk lever godt og lenge etter å ha blitt behandlet for tykktarmskreft ved Hammerfest sykehus. Det viser at man gjør en god jobb.

Bilde fra overrekkelsen.

På vegne av foretakslederen overrakte klinikkleder Jørgen Nilsen Fagprisen til årets verdige vinner. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Alle operasjoner i Finnmark

Kirurgisk avdeling i Hammerfest har, siden Helse Nords kreftplan fra ble vedtatt i 2012, hatt ansvaret for den operative behandlingen av tykktarmskreft for pasienter i Finnmark. Det betyr at alle pasienter med kreft i tykktarmen ned til endetarmen utredes, behandles og etterbehandles i Finnmark. Ved samtlige inngrep deltar minst én erfaren gastrokirurg operatør.

Da planen ble vedtatt i 2012 ble alle pasientene operert med tradisjonell, åpen teknikk. De siste ti årene har det blitt mer og mer vanlig å operere tykktarmskreft med kikkehullsteknikk, og nå benytter avdelingen operasjonsteknikken på mer enn sju av ti pasienter.

Pasientene med mulig tykktarmskreft utredes ved fire enheter i Finnmarkssykehuset: Kirkenes sykehus, Sámi klinihkka i Karasjok, Klinikk Alta og Hammerfest sykehus. Ved første undersøkelse utføres det vanligvis ano/rektoskopi og/eller koloskopi.

Ved funn på skopi skal pasienten utredes videre før de henvises til kirurgisk avdeling i Hammerfest. Henvisningen vurderes så av en av gastrokirurgene før henvisningen videresendes til videre vurdering sammen med spesialister ved UNN Tromsø. Samtlige pasienter som opereres i Hammerfest er dermed diskutert sammen med fagmiljøet ved UNN, noe som bidrar til høy kvalitet i behandlingen.​

Viktig helsetilbud for hele Finnmark

I tillegg til et godt faglig samarbeid med universitetssykehuset, er det utarbeidet gode rutiner for samarbeid med andre involverte enheter og avdelinger både i Hammerfest og ved øvrige lokalisasjoner i Finnmarkssykehuset, slik at gode pasientforløp sikres.

- Det er også alltid lettere å rekruttere til et stabilt miljø med høyt fagmiljø. Her har man kommet inn i en god sirkel, og det gjelder å opprettholde det. Dette er et viktig helsetilbud for hele fylket, sier Harald G. Sunde.

Uwe Agledahl understreker viktigheten av lagarbeidet, både i helseforetakene, internt i Finnmarkssykehuset og ved Hammerfest sykehus.

- Så er det også viktig med de to hovedoperatørene Bernt Ingebrigtsen og Christer Johansen. Én av dem er alltid med på operasjon. Det betyr at det blir en stabilitet og en forutsigbarhet for alle som er inne i operasjonsstua.

Han mener det neste naturlige steget for å videreutvikle tilbudet ved kirurgisk avdeling vil være robotassistert kirurgi. Men først må Finnmarkssykehuset gjennomføre omstillingen til bærekraftig drift. Kirurgene er imidlertid ikke i tvil om at robot også vil styrke rekrutteringen til selve faget.

- Ser du fremover så kan robotassistert kirurgi være med og inspirere flere yngre leger, og rekruttere til et fagmiljø, sier Christer Johansen.

Prisen henger høyt, og deles ut av foretakslederen i Finnmarkssykehuset. I tillegg til selve anerkjennelsen består den av et diplom og en gavesjekk på 50.000 kroner, som brukes til faglig utvikling.